.
.

Tags: , , , , , ,

Đức Đạt Lai Lạt Ma: “Kiến thức Ấn Độ cổ đại phải được hồi sinh…”

Kiến thức hiện đại đã cho chúng ta sự thoải mái về thể chất nhưng tri thức Ấn Độ cổ đại có sức mạnh để cung cấp sự an ủi và an lạc trong tâm...