.
.

Nam Định: HT. Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng tại chùa Vọng Cung


Hôm nay, 11/1/2018 (25-11-Đinh Dậu), nhân Đại lễ An nhập Bảo tháp, Truy tiến Tổ khai sáng chư Hòa thượng, Ni trưởng, Ni sư giác linh tại chùa Vọng Cung (28 Trần Phú, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định), HT. Thích Bảo Nghiêm đã có thời thuyết giảng Phật pháp tới đại chúng.


Tại buổi thuyết pháp, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban hoằng pháp TW GHPGVN đã cho quý Phật tử chùa Vọng Cung – Nam Định và các tỉnh lân cận hiểu về lịch sử Đức Phật Thích Ca, khi Đức Phật ra đời đã mang lại niềm an lạc, niềm hạnh phúc cho chư Thiên và loài người. Đồng thời Hòa thượng ôn lại cuộc đời và Đạo nghiệp của Tổ khai sáng chư Hòa thượng, Ni trưởng, Ni sư giác linh chùa Vọng Cung.
Đạo Phật ra đời luôn dựa trên tinh thần của sự bình đẳng và tinh thần đó đã được thể hiện từ khi Ngài còn làm tu sĩ cho đến khi Ngài thành Phật, Ngài luôn đề cao tinh thần bình đẳng. Đạo Phật còn chỉ dạy cho chúng ta biết nhân quả và nhắm tới nhân quả để chuyển hóa thân tâm của con người. Đức Phật ra đời còn để chỉ cho chúng ta ra khỏi biển khổ, sông mê. Đức Phật là một đóa hoa sen nở bừng còn chúng ta những đóa sen đang thời kỳ chăm bón. Vì vậy, chúng ta cần phải tinh tấn tu học để bông hoa sen đó nở rộ. Đó cũng chính là điều mà Hòa thượng gửi tới đại chúng, Hòa thượng mong rằng mỗi người hãy noi theo gương của Đức Phật, tinh tiến tu tập để chuyển hóa thực tại, biến khổ đau thành chất liệu an lạc giải thoát.
Cũng tại buổi thuyết giảng, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của Đức Thượng thủ đầu tiên của Giáo hội Tăng già toàn quốc Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Thi đạo hiệu Tuệ Tạng – Tổ khai sáng tổ đình Vọng Cung.
Trên nửa thế kỷ từ lúc niên thiếu đến giờ phút cuối cùng cuộc đời, đức Thượng thủ luôn nghiêm trì giới luật, hoằng pháp độ sinh, đào tạo Tăng tài bất kể hoàn cảnh khó khăn hay thuận lợi nào. Là một Luật sư uyên thâm, tiêu biểu nhất của Luật Tông Việt Nam, pháp âm của Ngài là nền tảng vũng bền cho mạng mạch chính pháp lưu truyền như di huấn của Phật Tổ.
Cả cuộc đời của đức Thượng thủ là một tấm gương đạo hạnh, một vị chân tu, ưu đời mẫn thế, có một cuộc sống đạm bạc, trì giới, một người sống khiêm cung, hòa đồng với Tăng Ni Phật tử, có đóng góp hết sức quan trọng trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở Miền Bắc và cả nước. Ngài là người thông kinh luật và là vị danh tăng nổi tiếng về luật; có công trong phong trào cứu tế xã hội, cổ vũ phong trào Phật giáo cứu quốc đóng góp cho công cuộc giải phóng dân tộc, có công trong sự nghiệp thống nhất Phật giáo Việt Nam, giữ nhiều chức vụ quan trọng của Tăng già Phật giáo Việt Nam, ở chức vụ nào Ngài cũng đều hoàn thành xuất sắc trên tinh thần hoà hợp tứ chúng đồng tu, lục hoà đồng trụ…
Trước khi trở về cõi Phật, Hòa thượng Tuệ Tạng đã ủy thác cho Hòa thượng Thích Tâm Nguyện cùng với Hòa thượng Thích Tâm Thông cùng trụ trì chùa Vọng Cung. Từ đó hai Hòa thượng cùng các Tăng hữu tiếp tục sự nghiệp hoằng hóa lợi sinh, mà chư Tổ đã dày công xây đắp.
Có thể nói, chư Hòa thượng, Ni trưởng, Ni sư trong Sơn môn Pháp phái Tổ đình Vọng Cung đã hành đạo, kế thừa đức nghiệp của Tổ sư, làm rạng rỡ Sơn môn, đoàn kết xây dựng Sơn môn ngày một hưng thịnh.
Xin gửi tới quý độc giả một số hình ảnh đã ghi nhận được:


Hoàng Tuấn – Phúc Thông