.
.

Ấn Độ: Xuân trên Đất Phật – Cúng Dường 1250 vị Tăng Ni Quốc tế


Đúng 3 giờ chiều ngày mồng một tết Mậu Tuất, nhận lời thỉnh mời của ĐĐ. Thích Pháp Như, du học Tăng tại trường Đại học Magadh, 1250 vị Tăng Ni Quốc tế gồm các nước Ấn Độ, Sri Lanka, Thái Lan, Myanmar, Lào, Cam Pu Chia, Tây Tạng, Bhutan và Việt Nam đã vân tập dưới Cội Bồ Đề, nơi Đức Phật đã đạt Vô thượng Chánh Đẳng Giác, trong khuôn viên Bồ Đề Đạo Tràng, tiểu bang Bihar, Ấn Độ để tham dự chương trình XUÂN TRÊN ĐẤT PHẬT 2018 (Happy Vietnamese Lunar New Year).


Trong chương trình chư Tăng Ni các nước Ấn Độ, Sri Lanka, Thái Lan, Myanmar, Lào, Cam Pu Chia, Tây Tạng, Bhutan và Việt Nam đã vân tập dưới Cội Bồ Đề, nơi Đức Phật đã đạt Vô thường Chánh Đẳng Giác, trong khuôn viên Bồ Đề Đạo Tràng, tiểu bang Bihar, Ấn Độ để tụng kinh cầu phúc.

Nhân dịp Tết Cổ Truyền của Việt Nam, Đại đức Thích Pháp Như đã tổ chức buổi lễ tụng kinh và cúng dường đến 1250 vị Tăng Ni Quốc tế để cầu nguyện cho Việt Nam mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Bên cạnh đó cũng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, và đặc biệt hơn nữa là cầu nguyện cho Đại Tháp Giác Ngộ và Cội Bồ Đề được trường tồn.

Thay mặt chư Tăng Ni Quốc tế, Thượng tọa Chalinda trụ trì Bồ Đề Đạo Tràng đã tán thán đến Tăng Ni Việt Nam đã tổ chức buổi lễ này, gởi lời chúc mừng năm mới đến Tăng Ni, Phật tử và tất cả những người Việt Nam trên thế giới.

Trong thời tụng kinh Tăng Ni Quốc tế đều đồng thanh tụng Āṭānāṭiyasuttaṃ (Kinh A-sá-nang-chi), bằng ngôn ngữ Pali. Đây là bài kinh số 32 trong Dighanikaya (Trường Bộ Kinh) nói về sự gia hộ của chư Thiên đến Tăng Ni và Phật tử là đệ tử của Đức Thế Tôn đang tu tập ở những nơi rừng thẳm dễ gặp phải những nguy hiểm do Dạ Xoa hại. Vì ý nghĩa của bài kinh này nên nhân dịp Tết được chọn lựa để chư Tăng Ni Quốc tế tụng đọc để cầu nguyện sự gia hộ của Tam bảo, cũng như chư Thiên cho Việt Nam một năm mới không còn thiên tai, cuộc sống bình an và thịnh vượng.

Tiếp theo đó là quý Lama Tây Tạng đã tụng kinh gia trì nhân dịp năm mới. Cuối cùng là phần tụng Bát Nhã Tâm Kinh và hồi hướng của chư Tăng Ni Việt Nam.

Đại đức Thích Pháp Như thay mặt ban tổ chức đã gởi đến phần quà lưu niệm là mô hình Đại Tháp Giác Ngộ và Cội Bồ Đề đến đại diện các nước, các tự viện, các ban, các hội quốc tế xung quanh Bồ Đề Đạo Tràng và gởi quà cùng tịnh tài cúng dường đến 1250 vị Tăng Ni Quốc tế.

Buổi lễ diễn ra trong sự trang nghiêm và thiêng liêng dưới bóng mát của Cội Bồ Đề và Đại Tháp Giác Ngộ, một trong bốn thánh tích quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật.

Hình ảnh chư Tăng Ni Quốc tế cùng ngồi lại đọc tụng những lời kinh của bậc Đạo Sư trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh như gợi nhớ lại số 1250 vị Tỳ kheo cùng với Đức Phật trong thời gian Ngài còn tại thế.

Mọi người đều hoan hỷ với ngày đầu năm mới của Việt Nam và cùng chúc mừng Việt Nam một năm mới bình an và hạnh phúc.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Nguyễn Thành Trung