.
.

Chuyên mục: Chuyện cửa thiền, Chuyện đời ý đạo, Nếp sống đạo, Nghệ thuật sống, Sống Đạo, Tuổi Trẻ, Video clip, Video nổi bật

Trăm Năm Sau Xuống Địa Ngục

Có vài người thế tục đến chùa thăm viếng, họ không tin Phật, thái độ cao ngạo, đi ngược đi xuôi, nói bậy nói bạ. Trong đó có một người nhìn thấy...

Kỳ lạ nhà sư tự chặt cánh tay mình, và cánh tay 40 năm không phân hủy

Nhận được thông tin từ một Phật tử địa phương, chúng tôi về vùng Can Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) tìm sư Kiệm. Cách xa hàng chục cây số đã có thể hỏi thăm...

Chẳng tu như “diễn viên sân khấu”

Thế mà đời nay có kẻ hậu học đòi sửa kinh vì nói rằng chư Tổ dịch sai bản gốc. Trong kinh đức Phật dạy rằng, nếu đã chứng quả Phật thì ba đời chư...