.
.

Thái Nguyên: Đại đức Thích Nguyên Thanh viên tịch


Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên

—–

Công Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thái Nguyên ngày 04 tháng 03 năm 2019

Cáo Phó

Đại đức Thích Nguyên Thanh

Thế danh: Tô Văn Sáng

SN 1982

– UV TT BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên

– Trưởng Ban Văn hoá GHPGVN tỉnh Thái Nguyên

-Trụ Trì chùa Hang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được các y bác sĩ cùng chư Tăng trụ xứ và gia đình chăm sóc. Nhưng vì bệnh trọng, Đại đức đã thu thần thị tịch xả bỏ báo thân vào lúc 22h30’ ngày 03/03/2019 ( nhằm ngày 27 tháng Giêng năm Kỷ hợi) tại chùa Hang- huyện Đồng Hỷ- tỉnh Thái Nguyên.

*Trụ thế: 38 năm

*Hạ lạp: 15 năm

Lễ nhập quan và hồi 17h00’ ngày 04/03/2019 (tức ngày 28 tháng Giêng năm Kỷ hợi)

Lễ viếng từ 18h00’ cùng ngày 04/03/2019 (tức ngày 28 tháng Giêng năm Kỷ hợi)

Nhập tháp vào hồi: 14h00’ ngày 06/03/2019 (tức ngày 1 tháng Giêng năm Kỷ hợi)

Thay mặt Ban tang lễ

Trưởng Ban

Đại đức Thích Đạo Quảng