.
.

Chùm ảnh lễ tang Đại đức Thích Nguyên Thanh


Đại đức Thích Nguyên Thanh, thế danh Tô Văn Sáng, Pháp tự Hạnh Như, Đạo hiệu Vĩnh Quang- Trụ trì chùa Hang Tp Thái Nguyên viên tịch 22h30’ ngày 03/03 năm 2019.


Đại đức Thích Nguyên Thanh

– UV TT BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên

– Trưởng Ban Văn hoá GHPGVN tỉnh Thái Nguyên

-Trụ Trì chùa Hang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được các y bác sĩ cùng chư Tăng trụ xứ và gia đình chăm sóc. Nhưng vì bệnh trọng, Đại đức đã thu thần thị tịch xả bỏ báo thân vào lúc 22h30’ ngày 03/03/2019 ( nhằm ngày 27 tháng Giêng năm Kỷ hợi) tại chùa Hang- huyện Đồng Hỷ- tỉnh Thái Nguyên.

*Trụ thế: 38 năm

*Hạ lạp: 15 năm

Xin chia sẻ chùm ảnh của tang lễ:

Thập Bát Công