.
.

Phú Bình – Lễ khánh thành và bổ nhiệm Trụ trì chùa Quyên