.
.

Phổ Biến Hiến Chương và Triển Khai Quy Chế Hoạt Động Của Ban Tăng Sự T.Ư GHPGVN ( NK 2022-2027)


Sáng ngày, 4-9-2023 ( nhằm ngày 20/7/âl), Tại Hạ Trường Chùa Phù Liễn ( Tp Thái Nguyên) Đại đức Thích Chúc Tiếp, UV HĐTS, Phó Trưởng Ban – Chánh thư ký Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Thái Nguyên triển khai,  phổ biến Hiến Chương GHPGVN quy chế Ban Tăng sự T.Ư ( Nk 2022-2027)

Đại đức Thích Chúc Tiếp đã giới thiệu duyên khởi của  Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VII và Quy chế Ban Tăng sự T.Ư ( Nk 2022-2027), theo đó đáp ứng các yêu cầu thực tế và hoàn cảnh phát triển của xã hội. Hiến chương sửa đổi lần thứ VII được xây dựng trên cơ sở kế thừa những ưu việt của Hiến chương đầu tiên được Hội nghị Đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam  cả nước nhất trí thông qua năm 1981, được tu chỉnh lần thứ nhất tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc kỳ II năm 1987, tu chỉnh lần thứ hai tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc KỲ III năm 1992, tu chỉnh lần thứ ba tại Đại hội Đại biểu  Phật giáo toàn quốc kỳ IV năm 1997, lần thứ tư tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc kỳ VI năm 2007, lần thứ năm tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc kỳ VII năm 2012, lần thứ sáu tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc kỳ VIII năm 2017. Cho đến nay Hiến chương GHPGVN đã được tu chỉnh lần thứ VII và được chính thức thông qua tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần IX vào ngày 29 tháng 11 năm 2022.

Quy chế Ban Tăng Sự Trung Ương nhiệm kỳ IX ( 2022-2027) gồm 15 chương và 85 điều, do Ban Tăng Sự Trung Ương soạn thảo và sửa đổi, được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông qua ngày 08 tháng 3 năm 2023 và có hiệu lực thực hiện từ ngày 14/3/2023. Các quy định trước đây có liên quan đến lĩnh vực Tăng sự trái với Quy chế mới đều không còn hiệu lực. “Mục đích điều chỉnh Quy chế Ban Tăng sự lần này hướng đến tính thống nhất giữa nhận thức và hành động, nhằm điều chỉnh hành vi của Tăng Ni, trụ trì các tự viện”. Ngoài xác định quyền và nghĩa vụ của Tăng Ni, các tự viện. Đây còn là Quy chế có sự kế thừa tính ưu việt từ các Nội quy trong các nhiệm kỳ trước.

Tại buổi phổ biến Hiến Chương và Quy chế hoạt động của Ban Tăng Sự T.Ư đến Tăng, Ni tại Hạ trường.  Đại đức Thích Chúc Tiếp đã triển khai nhiều điều về hoạt động tôn giáo, thủ tục thuyên chuyển và các Nội quy hoạt động khác. Trong đó phổ biến và triển khai sâu rộng  điều 81 trong Quy Chế về việc sử dụng không gian mạng Của Tăng, Ni. Nhằm mục đích hướng dẫn Tăng ,Ni có chánh kiến và chánh niệm trong việc sử dụng mạng internet để nâng cao kiến thức, tu học, nghiên cứu, tương tác, chia sẽ thông tin tích cực, phát huy tính mẫu mực đạo đức, lối sống của người xuất gia với các pháp lữ và tín đồ, cư sĩ Phật tử.

Chương trình Phổ biến, triển khai Hiến Chương và Quy chế Hoạt Động Của Ban Tăng Sự T.Ư đến Tăng, Ni tại Hạ trường Chùa Phù Liễn sẽ được tiếp tục vào các buổi sáng thứ 2, 4, 6 hàng tuần cho đến kết thúc khoá Hạ song song với việc học Nội điển. Tại đây Ban giảng huấn chia sẻ đến Tăng Ni học viên cách giải quyết các vấn đề về quản lý Tăng Ni, tự viện. Mỗi Tăng, Ni  cần phải nghiên cứu sâu về Hiến Chương và Quy chế của GHPGVN để có kiến thức vững vàng về pháp lý trong việc điều hành phật sự tại địa phương, bên cạnh đó cần có sự phối hợp với các cơ quan liên quan để thống nhất và đưa ra các giải pháp giải quyết cụ thể cho từng trường hợp.

 

Ban TT-TT Phật giáo Thái Nguyên