.
.

Phật giáo Sa Đéc chuẩn cứu trợ các tỉnh Miền Trung TN


Ban trị sự Phật giáo Thành Phố Sa Đéc – tỉnh Đồng Tháp do Đại Đức Thích Chơn Trí làm trưởng đoàn, hướng dẫn tổ chức đoàn cứu trợ hướng về miền trung, vận động được 900 phần quà, mỗi phần giá trị 550.000 đồng gồm: tiền, mì và các đồ đạc cần thiết sinh hoạt hàng ngày khác.

Tổng trị giá các phần quà trên 500 triệu đồng, do các Tự viện, Phật tử và các mạnh thường quân hỗ trợ.

Dự kiến, vào ngày 18-11-2016 đoàn từ thiện Ban trị sự Phật giáo Thành Phố Sa Đéc sẽ có mặt tại các tỉnh miền Trung gồm: tỉnh Quãng Bình, Quãng trị, Thừa Thiên Huế, Phú yên,  cứu trợ cho đồng bào bị thiệt hại lũ lụt.

Được biếc Phật giáo Đồng Tháp đã tổ chức hai đoàn cứu trợ cho đồng bào lũ lụt các tỉnh Miền Trung, sau chuyến đi của BTS Phật giáo Sa Đéc, vào ngày 19/11/2016 đoàn cứu trợ của thường trực BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp xuất phát hướng về miền trung.

img_1921

Huệ Nghiêm