.
.

Những ách tắc trước đại hội Phật giáo kì VIII (Phần 2)


Bà Rịa – Vũng Tàu là một tong những BTS PG phía Nam có nhiều vấn đề phức tạp, thường nhật cũng như mỗi lần Đại hội.

Nhiệm kỳ IV, chuẩn bị Đại hội cho nhiệm kỳ V, HT Trưởng BTS PG Tỉnh cũng đã vào tận văn phòng 2 gặp một số tôn túc lãnh đạo để trình bày những khó khăn mà chính trong nội tình BTS và trong thân quyến của HT xáo trộn.

Giờ chuẩn bị cho nhiệm kỳ VI, việc khủng hoảng không chỉ giới hạn trong tay chân thân cận mà còn lan tỏa ra các BTS quận huyện, theo tin chưa chính thức, do bàn tay ma Tăng thao túng mua chuộc các BTS quận huyện để được vào  phó thường trực BTS Tỉnh, (tên nầy hỗ trợ cho  thầy TBTS huyện Tân Thành xây dựng cơ sở). HT Trưởng Ban Trị sự Tỉnh không đồng ý,  BTS PG huyện Tân Thành  hăm he giải tán. HT phó BTS PG Tỉnh thừa ủy nhiệm của HT trưởng BTS, HT.T. Giác Cầu (PG Khất Sĩ) đã xấp xỉ 80, lụm khụm, lặn lội vào đến văn phòng 2 để gặp HT Trưởng Ban Pháp Chế giải trình thiếu minh bạch.Đồng thời, HT T. Giải Thiện cũng tuổi “thất thập cổ lai hy” BTS PG huyện Tân Thành, với bản chất nông dân Quảng Ngãi, đến gặp HT Trưởng Ban Pháp Chế. Mặc dù HT  T. Huệ Trí thân bệnh triền miên, cũng cố  ngồi lắng nghe những bất cập của địa phương mà cảm thấy ngao ngán!

V/P2 đã nhận các văn bản của BTS Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trình bày “tồng hợp những sai phạm của HT. T. Giải Thiện Trưởng BTS PG huyện Tân Thành- Bà Rịa- Vũng Tàu).Đồng thời cũng nhận những văn bản của  HTT. Giải Thiện báo cáo sự vụ. Báo cáo của BTS PG Tỉnh liệt kê gồm 2 sai phạm của HT.T.Giải Thiện.

Sai phạm thứ nhất có 4 lỗi: Trong đó có lỗi tự lập danh sách nhân sự không thông qua BTS PG Tỉnh mà đưa thẳng qua  phòng Nội vụ, công an, và những lỗi về nội quy hành chánh

Sai phạm thứ hai:  Cố tình chống đối chủ trương và Kế hoạch tổ chức Đại hội PG cấp huyện trong toàn Tỉnh của BTS PG Tỉnh, không chấp hành chỉ đạo cấp trên. ( dẫn chứng các công văn hành chánh)..

Hình thức kỷ luật: “Có hoạt động và hành vi làm thương tổn đến thanh danh, đến sự hòa hợp, đến quyền lợi của Giáo Hội.Gây chia rẽ nội bộ của GH các cấp, mất đoàn kết Tăng ni.” Căn cứ điều 65, chương XII của Hiến chương GHPGVN quy định về hình thức kỷ luật…

Do những lỗi quy kết trên đây, BTSPG Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã ra quyết định bãi nhiễm HT T. Giải Thiện, thế danh Đặng Như Trí,trưởng BTS Pg huyện Tân Thành.

Trong Quyết định bãi nhiệm gồm 5 điều:

Điều 1- Nay chính thức bãi nhiệm chức vụ trưởng BTS PG huyện Tân Thành, HT T. Giải Thiện có trách nhiệm bàn giao khuôn dấu BTS PG huyện cho v/p BTS PG Tỉnh trong vòng 03 ngày, kể từ  ngày ra quyết định nầy.

Điều 2 – Đề cử HT T. Nguyên Trực, phó Thường trực BTS PG Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đảm nhiệm tổ chức Đại hội đại biểu PG Huyện Tân Thành nhiệm kỳ 2016-2021…

Điều 3 – V/P BTS PG Tỉnh chịu trách nhiệm soạn thảo văn kiện, các văn bản hành chánh về công tác tổ chức Đại hội PG huyện Tân Thành, chỉ sử dụng khuôn dấu PG Tỉnh. ….Khuôn dấu BTS PG Huyện tạm thời ngưng sử dụng cho đến khi chuyển giao cho tân BTS PG huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Điều 4- Các phó ban, chánh, phó thư ký BTSPg Tỉnh, BTSPG Huyện và đương sự có tên tại điều 1, điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định nầy.

Điều 5 – Quyết định nầy có hiệu lức kể từ ngày ký. (28/102016)

TM BAN TT BTS GHPGVN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU
Trưởng ban

(Đã ấn kí)

HT. Thích Quảng Hiển

*******************
Tổ chức nào cũng có nội quy, luật lệ, trong Thiền môn gọi là thanh quy, tổ chức hành chánh Phật giáo gọi là Hiến chương, nội quy Tăng sự, Nội quy Pháp chế, cũng như các ban ngành đều có nội quy riêng.Xử lý một thành viên vi phạm căn cứ nội quy, luật đạo còn đối chiếu hành vi pháp luật. Luật đạo có khác thế gian là hòa giải, sám hối, giải trình, khuyến tấn,biệt trụ, nặng nhất là tẩn xuất.

Một khi bãi nhiệm một chức sắc, ngoài yếu tố y cứ hành chánh, còn phải xét đến tâm đạo, dụng ý, vô tình, Tăng phong đạo cách, uy tín trong đạo và ngoài đời, tác hại của việc làm…để có phần gia giảm đúng tình hợp lý. Do vậy, Ban Trị sự là tổ chức quản lý Tăng tín đồ theo nguyên tắc hành chánh, riêng Ban Tăng sự theo  dỏi phạm hạnh chư Tăng ni với tâm hòa hợp theo luật đạo, nhưng phần lớn các BTS nắm quyền sinh sát tu sĩ nên HT trưởng Ban Pháp chế gọi là Ban Trị sư, một khi đã trị sư thì chỉ có con đường cùng chứ không có lối thoát. Đây không phải phong cách lãnh đạo của Tôn giáo mà một số chức sắc nắm quyền lại thiếu tu.

Sự kiện Bà Rịa-Vũng Tàu thật hư thế nào chưa rõ, nhưng với tư cách lãnh đạo Trung ương, v/p 2 đã có văn bản do HT T. Thiện Pháp ban hành, khá minh bạch và đầy tình người:

“Văn thư  382/CV.HĐTS.T.Ư phúc đáp  văn bản 376/CV.BTS PG Bà rịa-Vũng Tàu ngày 29/9/2016: Sau khi  xem xét hồ sơ có liên quan nhận được từ BTS PG huyện Tân Thành cung cấp, báo cáo của v/p 2 nhân GH hội nghị giao ban với 05 Tỉnh, thành khu vực miền Đông về nội dung trao đổi với BTS PG huyện Tân Thành ngày 11/10/2016 nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác nhân sự của BTS Pg huyện Tân Thành. Có 5 vấn đề được nêu ra. Điều 1 và 2 quy chiếu nguyên tắc hành chánh.

Điều 3, văn bản viết “Về nguyên tắc, BTS Tỉnh có đủ thẩm quyền để có ý kiến về nhân sự BTS cấp huyện, nhưng trên cơ sở dự kiến nhân sự của BTS cấp huyện đương nhiệm giới thiệu; chỉ xem xét những trường hợp không đúng quy định, vi phạm nghiêm trọng giới luật và pháp luật; những quan điểm do bức xúc cần hoan hỷ theo tinh thần “như thảo phủ địa” bao dung để tạo sự đồng thuận, hài hòa, đoàn kết nội bộ.

Điều 4. Những tường hợp chưa từng tham gia BTS cấp huyện, không nên cơ cấu vào vị trí trưởng Ban hoặc phó BanTrị  sự, và những vị trí chủ chốt khác.

Điều 5. Không cần thiết tổ chức phiên họp địa phương có sự tham dự của Trung ương GH, vì đây là công việc nội bộ của BTS theo sự phân cấp, phân quyền.”

***********************
Giải quyết việc khiếu tố  của cấp hạ tầng cơ sở như thế, v/p 2 T.Ư đã lấy lục hòa để áp dụng “như thảo phủ địa” đúng  tinh thần người tu theo đạo Phật. BTS PG Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và BTS PG huyện Tân Thành cần xem xét lại những ách tắc nào tồn tại để hóa giải trong ấm ngoài êm, đừng để quần chúng và ngoại đạo có dịp dòm ngó.

Hiện một số địa phương vẫn không tránh khỏi những khó khăn mỗi khi công cử nhân sự.Ngay Hốc Môn, một huyện ngoại vi Thành phố, từ lâu được tiếng là êm thắm, chính quyền cũng như BTS PG huyện luôn tạo sự dễ dãi cho tu sĩ, nhưng, gần đây, chuẩn bị đại hội cấp huyện, HT Trưởng BTS đúng tuổi quy định hưu trí, do đức độ đã bao dung cho bao Tăng ni  sinh hoạt  bấy lâu, giờ đây, nếu HT rút lui, chư Tăng ni trong huyện đang canh cánh lo âu người kế nhiệm là phó thường trực liệu có đủ đức độ hay sẽ tạo cơn sóng ngầm khi có ý định thay đổi toàn bộ nhân sự theo tay chân mình.

Phật tử và tu sĩ yêu cầu HT lưu nhiệm để tiếp tục Phật sự huyện nhà  được trôi chảy, chính sự yêu cầu nầy đã chạm phải trái tim tham vọng của người kế thừa. Thầy thư ký PG huyện bị chuyển đổi qua ngành kiểm soát, thế chân thư ký là một vị thuộc tay chân của  vị phó thường trực mà tuổi tác, kinh nghiệm và tâm địa không đủ bao dung như HT đương nhiệm.

Một việc sái nguyên tắc của BTSPG huyện Hốc môn giống như BTSPG huyện Tân Thành là công cử nhân sự, không tổ chức hiệp thương công bố  trong nội bộ hoặc Tăng ni trong huyện mà tự động chuyển qua Công an và phòng Nội vụ. Khi nội bộ biết là việc đã rồi. Đây là một trong những mầm mống gây chia rẽ nội bộ của vị phó thường trực BTS PG huyện,  thế thì khi mà chính thức đảm nhiệm trưởng BTS PG Huyện thì Tăng ni sẽ khốn khổ đến đâu?

Chuyện lạ, chức sắc Phật giáo chỉ là nhiệm vụ chứ không có bổng lộc, nhưng hầu hết đều là miếng mồi mật làm đảo lộn tâm hồn người tu. Chức sắc và giáo phẩm đang là điểm đích cho nhiều vị thiếu nội lực đang cố đạt cho được khi mà đã dám từ bỏ gia đình, thế gian chọn lối đi giải thoát như vậy. Phải chăng, nếu đứng về phương diện tiêu cực mà nhìn, thì tôn giáo là mãnh đất dễ tiến thân hơn xã hội quá đông kẻ bon chen?

Minh Mẫn