.
.

Lễ Tác Pháp An Cư Kết Hạ của Tăng Ni Phật Giáo Thái Nguyên


Sáng ngày 3/7 ( nhằm ngày 16/05/ÂL) tại Chùa Phù Liễn , Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Thái Nguyên trang nghiêm diễn ra lễ tác pháp an cư, bắt đầu mùa hậu an cư kết hạ Phật lịch 2567.

Năm nay hạ trường chùa Phù Liễn có 140 hành giả đăng ký an cư, gồm 52 chư Tăng và 88 chư Ni. Hạ trường nhất tâm cung thỉnh HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch TT HĐTS và HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng Pháp TƯ vào ngôi chứng minh đạo sư Hạ trường; Cung thỉnh TT. Thích Nguyên Thành – Uỷ viên TT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh ở ngôi Đường Chủ; Đại đức Thích Đồng Hoà- phó trưởng ban trị sự giữ chức Chánh Duy Na, Đại đức Thích Chúc Tiếp – Phó ban trị sự giữ chức Phó Duy Na, Đại đưc Thích Thanh Thắng, giữ chức Phó Duy Na, phụ trách lao tác.  Ni sư Thích Thanh Nhàn, Phó ban trị sự – phó duy na, phụ trách Ni chúng.

Đại đưc Chúng Tăng nhị bộ tai Trường Hạ Chùa Phù Liễn

Mở đầu buổi lễ, Chư Tôn giáo phẩm đã niêm hương đảnh lễ Tam bảo, chư vị Tổ sư, chư Tăng, Ni tuần tự theo hạ lạp vân tập chánh điện cử hành nghi thức thọ pháp an cư theo truyền thống.Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, Thượng toạ Thích Nguyên Thành đã có lời giáo giới đến chư Tăng, Ni hành giả an cư, nhắc lại ý nghĩa quan trọng của việc an cư kết hạ đối với người xuất gia, những điều mà người xuất gia cần nghiêm trì trong 3 tháng hạ nhằm trưởng dưỡng đạo tâm, tấn tu tam vô lậu học.

  Thượng toạ Thích Nguyên Thành, Đường chủ hạ trường, giáo giới đến chư hành giả an cư

 

Hành giả Ni chúng tác bạch tòng Tăng an cư

Theo Ban Tổ chức, trong mùa An cư kiết hạ năm nay, bên cạnh việc học kinh luật luận, chư hành giả sẽ được nghe thuyết giảng về Nghị quyết ĐH IX-GHPGVN, quy chế Ban Tăng sự TƯ, hiến chương sửa đổi. Ba tháng an cư chính là thời gian quý báu để mỗi Tăng Ni thúc liễm thân tâm, trau dồi giới – định – tuệ, tấn tu trên con đường hoằng pháp lợi sinh

Ban Thông tin – Truyền Thông PG Thái Nguyên