.
.

Hệ phái Khất sĩ trì bình khất thực tưởng nhớ Tổ sư


IMG_5952.JPG
Chư Tăng Ni vân tập về chánh điện Pháp viện Minh Đăng Quang đảnh lễ Phật, Tổ

Buổi lễ diễn ra trong không khí thanh tịnh với hình ảnh của hơn 100 chư Tăng Ni giáo đoàn IV cùng đông đảo nhân dân Phật tử chờ đón từ sáng sớm để được tận tay cúng dường, gieo duyên lành Phật pháp nhân lễ tưởng niệm 62 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng.

Hình ảnh khất thực của chư Tăng vào buổi sáng sớm tái hiện hình ảnh những vị khất sĩ đi những bước khoan thai, thảnh thơi trong chánh niệm – là biểu trưng cho sự thực hành hạnh xả bỏ bản ngã, thể hiện tấm lòng từ bi, bình đẳng hướng đến mọi người của chư Tăng Ni hệ khái.

IMG_5974.JPG
Chư Tăng Ni khoan thai rời khỏi chánh điện khi trời vừa sáng

IMG_6038.JPG
Tham gia đoàn khất thực có hơn 100 Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ

IMG_6061.JPG

IMG_6063.JPG
Phật tử gieo duyên cúng dường Tăng đoàn Khất sĩ

IMG_6082.JPG
Sau 1 giờ khất thực, chư Tăng Ni trở về Pháp viện Minh Đăng Quang

IMG_6104.JPG
Đảnh lễ đức Phật và tụng thời kinh cầu nguyện nhân
lễ tưởng niệm 62 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng

Vũ Giang