.
.

Hạ Trường Chùa Phù Liễn Tác Pháp Tự Tứ


Sáng ngày 29 tháng 08 năm 2023 (nhằm ngày 14 tháng 08 năm Quý Mão), tại trường hạ Tổ đình chùa Phù Liễn – Tp Thái Nguyên đã tổ chức lễ Tự Tứ kết thúc mùa an cư kiết hạ PL.2567 – DL.2023.

Buổi lễ được đặt dưới sự chủ trì của Thượng toạ Thích Nguyên Thành – Uỷ Viên Thường Trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên đương vi Đường chủ hạ trường cùng chư tôn đức Thượng tọa, Đại đức, Ni sư trong Hạ trường, đại diện quý đạo hữu Phật tử các đạo tràng về tham dự cúng dường Chư tôn đức.

Sau các nghi thức bạch Phật yết Tổ, khai kinh, chư tôn đức Tăng đã tác pháp tự tứ, đối thú an cư.

Qua 3 tháng an cư kiết hạ, chư tôn đức đã nghiêm trì giới luật, thúc liễm thân tâm, chấp hành nội quy của Ban Tổ chức tạo nên đạo tràng thanh tịnh, hòa hợp đúng tinh thần luật Phật chế định. Đây cũng là ngày chư Phật hoan hỷ, chư Tăng được tăng thêm tuổi hạ, ngày đánh dấu sự thành tựu trong việc tu tập. Hành giả trong buổi Tự tứ phải thanh tịnh  với chính mình trong tinh thần tôn trọng, hòa hợp và bình đẳng. Tại ngôi Tổ Đường Chư Tăng, Ni nhị bộ lần lượt tác pháp cầu thỉnh giáo giới tự tứ.

Lễ Tự tứ là một ngày lễ quan trọng trong Phật giáo, đánh dấu sự kết thúc của ba tháng An cư, ý nghĩa chính thức và chủ yếu của tự tứ là sự thỉnh cầu, sự yêu cầu hay nói cách khác là sự thỉnh tội, tức là thỉnh cầu chư Tăng chỉ lỗi, nhắc nhở, khuyên bảo bằng tâm từ do thấy, do nghe, do nghi để vị Tỳ-kheo đương sự thấy lỗi của mình mà sửa sai và hoàn thiện bản thân

An cư 3 tháng là nghĩa vụ thiêng liêng của người đệ tử Phật xuất gia, giờ này là giờ tăng trưởng công đức nhất.

Dịp này. Đại diện chư hành giải an cư đã dâng lời tác bạch khánh tuế kính mừng Thượng toạ Đường chủ hạ trường cùng chư Tôn đức chứng minh nhân ngày tự tứ. Sau đó kính dâng lên Chư tôn đức đoá hoa giải thoát, thể hiện tấm lòng tri ân của người con Phật với bậc Thầy mô phạm đã đưa những giáo lý Phật đà phổ cập nhân sinh, giúp hàng mỗi hành giả tu tập chuyển hóa, xây dựng một đời sống an vui hạnh phúc.

Qua đó, Thượng toạ cũng chúc mừng chư Tăng, Ni hạ lạp tăng trưởng, đồng thời nguyện “đem công đức này hồi hướng Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, nhân sinh an lạc”.

Tại buổi lễ Tự tứ kết thúc An Cư Thượng toạ Đường Chủ đã trao Chứng nhận an cư cho mỗi hành giả đã tinh tiến tu học trong ba tháng. Có thể thấy Người xuất gia không căn cứ vào tuổi đời mà căn cứ vào tuổi hạ, tuổi hạ rất quan trọng. Vì vậy sổ hạ chứng nhận an cư là dấu mốc quan trọng trong đời sống tu tập của Tăng, ni.

 

Buổi lễ tự tứ đã thành tựu viên mãn trong niềm hoan hỷ vô biên của toàn thể hội chúng tham dự

Ban TT-TT Phật giáo Thái Nguyên