.
.

Hà Nội: Tuyển sinh hệ Cử nhân Phật học khóa VIII ( 2018 – 2022 )


Sáng ngày 3 – 4 – 2018 tức ngày 18 -2 năm Mậu Tuất. Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã tổ chức thi tuyển sinh hệ Cử nhân Phật học khóa VIII ( 2018 – 2022 ).

Được biết năm nay có 416 Tăng ni sinh các địa phương đăng ký dự thi. Căn cứ Quy chế hoạt động của Học viện Phật giáo Việt nam tại Hà Nội; Căn cứ Quy chế đào tạo của Học viện Phật giáo Việt nam tại Hà nội; căn cứ Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý III năm 2017 của Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt  Nam tại Hà Nội; Theo đề nghị của Tổng thư ký Hội đồng điều hành Học viện. Thượng tọa – Tiến sỹ Thích Thanh Quyết – Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã ký quyết định Thành lập Hội đồng thi tuyển sinh hệ Cử nhân Phật học khóa VIII ( 2018 – 2022 ). Chủ tịch Hội đồng: Thượng tọa – Tiến sỹ  Thích Thanh Quyết – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN; Các Phó chủ tịch Hội đồng: Hòa thượng – Tiến sỹ Thích Quảng Tùng – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN; Hòa thượng – Tiến sỹ  Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN; Hòa thượng – Tiến sỹ Thích Thanh Đạt – Ủy viên Thư ký HĐTS GHPGVN; Hòa thượng – Tiến sỹ  Thích Thanh Điện – Phó tổng thư ký HĐTS – Chánh văn phòng I TƯ GHPGVN và 20 vị Thượng tọa, đại đức, ni sư, sư cô, cư sỹ là ủy viên của Hội đồng thi tuyển sinh. Các tiểu ban : Tiểu ban ra đề thi – Ôn thi ; Tiểu ban giám thị; Tiểu ban chấm thi; Tiểu ban phúc khảo; Các tiểu ban phục vụ.

Nội dung thi có Môn Phật Pháp Căn Bản ; Môn Văn Học Sử Phật giáo; Môn Ngoại ngữ.

Buổi thi tuyển được tổ chức và thực hiện nghiêm túc theo đúng nội quy, quy chế của Hội đồng thi  tuyển sinh hệ Cử nhân Phật học khóa VIII ( 2018 – 2022 ) Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

Ngày hôm trước,  các Tăng ni sinh dự thi đã được Hội đồng thi tuyển sinh của Học viện  phổ biến các nội quy, quy chế , thủ tục  dự thi rất cụ thể, chi tiết nhằm giúp cho Tăng ni sinh chủ động thực hiện nghiêm túc trong thời gian thi tuyển.

Xin giới thiệu một số hình ảnh của buổi thi sáng ngày 3-4-2018.
Phúc Thịnh