.
.

GHPGVN và Đoàn Phật giáo Thái Lan cùng cầu nguyện cho cố Chủ tịch nước và nguyên Tổng Bí thư


Sáng ngày 3/10, nhân buổi viếng thăm GHPGVN của đoàn Phật giáo Thái Lan, Trung ương GHGPVN cùng phái đoàn đã buổi lễ cầu nguyện cho Chủ Tịch nước Trần Đại Quang và nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vừa mới từ trần, buổi lễ diễn ra tại Tổ Đình Vĩnh Nghiêm, TP.HCM.

Về phía đoàn Phật giáo Thái Lan có Hòa thượng Suddhibandhu, thành viên Hội đồng Tăng già Thái Lan; Hòa thượng Thích Tịnh Liên, Hội trưởng Phật giáo An Nam tại Thái Lan; cùng chư Tăng và Phật tử Thái Lan đi cùng.

Về phía Trung ương GHPGVN có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Giác Toàn, HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm, phó Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Thanh Phong, UV TT HĐTS, Trưởng Ban kinh tế T.Ư GH, Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, cùng Chư tôn giáo phẩm HĐTS, Văn phòng 2 T.Ư GH.

Tại buổi lễ, Chư Tăng Phật giáo Thái Lan đã làm lễ cầu siêu theo nghi thức Bắc truyền của tông phái An Nam và nghi thức Phật giáo nguyên thủy của chư Tăng Thái Lan, cùng sự trợ niệm của Chư tôn giáo phẩm GHPGVN.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần ngày 21/9/2018 và nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần ngày 1/10/2018. Nhằm biết ơn những đóng góp to lớn của 2 vị nguyên thủ quốc gia trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Toàn thể Tăng già đã nhất tâm cầu nguyện cho anh linh nhị vị được siêu sinh về cõi an lành.

Nhân đây, Chư Tăng Phật giáo 2 nước cùng cầu nguyện cho tình giao ban của Việt Nam – Thái Lan luôn gắn kết bền vững, nhân dân 2 nước được ấm lo, hạnh phúc.

Hình ảnh của lễ cầu nguyện tại TĐ Vĩnh Nghiêm:

Đoàn Phật giáo Thái Lan đến chùa Vĩnh Nghiêm, Quận 3, TP.HCM

Chư tôn giáo phẩm Trung ương GHPGVN
Chư Tăng Thái Lan
HT.Thích Tịnh Liên, Hội trưởng tông phái An Nam tại Thái Lan thực hiện nghi thức cầu siêu Bắc tông
Hòa thượng Suddhibandhu, thành viên Hội đồng Tăng già Thái Lan, cùng chư Tăng Thái Lan cầu siêu theo nghi thức Phật giáo Nguyên Thủy
Chư Tôn giáo phẩm đồng trợ niệm

Thả chim bồ câu cầu nguyện cho tình giao ban của Việt Nam – Thái Lan luôn gắn kết bền vững, nhân dân 2 nước được ấm lo, hạnh phúc.

Đăng Huy