.
.

Đồng Tháp: Lễ Tạ Pháp Tự Tứ Chùa Thanh Lương, chùa Hưng Thiền (huyện Cao Lãnh)


Chiều ngày 31/8, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ Tạ Pháp tại Đạo tràng an cư kiết hạ chùa Hưng Thiền (huyện Cao Lãnh).


Quang lâm chứng minh: HT. Thích Thiện An TV.HĐCM; HT. Thích Thiện Huệ, HT. Thích Nhật Quang, HT. Thích Phước Thông, HT. Thích Thiện Phương, đồng Chứng minh BTS.GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Chơn Minh Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp; Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp, 12 Ban trị sự GHPGVN huyện Thị Thành Phố; và đại diện Chánh Quyền tỉnh Đồng Tháp và Huyện Cao Lãnh cũng về tham dự buổi lễ.

Buổi lễ được diễn rat rang nghiêm với phần dâng cúng dường, tiếp sau đó là TT. Thích Phước Đức Hóa chủ Đạo tràng an cư kiết hạ chùa Hưng Thiền đọc diễn văn khai mạc buổi lễ.

Ni Sư Thích Nữ Như Lan, Phó Thiền chủ đạo tràng thông qua báo cáo tổng kết trong khóa an cư. Trong suốt 03 tháng an cư, đạo tràng đã chọn ra những vị xuất sắc về học – hạnh- tu, và đã đón nhận những tịnh tài đóng góp của quý Phật tử ủng hộ cho sinh hoạt đến nay đã hoàn thành Phật sự mà Ban trị sự giao phó, diễn ra tốt đẹp.

Đại Đức Thích Chơn Tâm, Chánh thư ký BTS.GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp đã đọc quyết định Tuyên dương công đức và giấy khen cho Đạo Trang An Cư Kiết Hạ chùa Hưng Thiền. TT. Thích Chơn Minh Trưởng Ban trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp trao bằng tuyên dương cho TT. Thích Phước Đức Hóa chủ và Ni chúng đạt thành tích trong khóa an cư kiết hạ PL. 2561.

Ni chúng đại diện 304 hành giả đã cảm niệm tri ân đến Chư tôn đức Chưng minh, Ban chỉ đạo,  Ban trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp và Ban giám hạ chùa Hưng Thiền đã quan tâm tạo điều kiện cho ni chúng nội tự tu tập tốt trong 03 tháng an cư.

  1. Thích Nhật Quang Chưng minh buổi lễ ban lời đạo từ sách tấn các hành giả an cư chùa Hưng Thiền, người tu sĩ chúng ta lúc nào cũng trao giồi Tam Vô Lậu học thực hành hằng ngày, đó cũng là phép an cư kiết hạ của Tăng ni, thực hiện lòng từ bi đối với chúng sanh, sau khi khóa an cư PL. 2561 kết thúc Ni chúng nội tự hãy lấy pháp Phật làm kim chỉ nam cho cuộc sống phạm hạnh của người tu sĩ xuất gia….

Đại Đức Thích Minh Sơn, Chánh Văn Phòng BTS Phật Giáo Tỉnh Đồng Tháp, thay mặt BTC đã cảm tạ đến Chư tôn đức Ban Chứng minh, Ban trị sự, Ban chỉ đạo và các cấp lãnh đạo Chánh quyền đã tạo điều kiện thật tốt cho khóa an cư kiết hạ chùa Hưng Thiền PL.2561, đến đây đã viên mãn thành công tốt đẹp.

IMG_1929 (Copy) (Copy) copyIMG_1930 (Copy) (Copy) copy IMG_1934 (Copy) (Copy) copy IMG_1935 (Copy) (Copy) copy IMG_1939 (Copy) (Copy) copy IMG_1941 (Copy) (Copy) copy IMG_1942 (Copy) (Copy) copy IMG_1944 (Copy) (Copy) copy IMG_1946 (Copy) (Copy) copy IMG_1950 (Copy) (Copy) copy IMG_1951 (Copy) (Copy) copy IMG_1953 (Copy) (Copy) copy IMG_1956 (Copy) (Copy) copy

* Trường TCPH tỉnh Đồng Tháp chùa Thanh Lương Tự tứ – Dâng Y

Sáng ngày 10/7 Đinh Dậu, tại Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Đồng Tháp chùa Thanh Lương (huyện Cao Lãnh) tổ chức buổi lễ Tự tứ và Dâng y cho 80 Hành giả an cư.

Chứng minh buổi lễ: HT. Thích Thiện Huệ UV.HĐTS, Chứng Minh BTS.GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp kiêm Hiệu trưởng Trường TCPH Đồng Tháp; Chư Tôn đức Thường trực Ban trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp, Tăng Ni trụ trì tùng hạ, Tăng sinh nội tự và hơn 100 Phật tử tham dự.

Đạo tràng an cư kiết hạ chùa Thanh Lương là điểm dành cho Tăng ni Trường TCPH Đồng Tháp, với thời gian khóa học 04 năm, đây là mùa hạ cuối cùng của Tăng ni theo học lớp Trung cấp.

Mùa Báo hiếu là mùa của những người con dâng lên hai đấng sanh về công lao sanh dưỡng trong cuộc đời. Mùa báo hiếu cũng là mùa tri ân đến Chư tôn đức  xuất gia hoằng pháp theo con đường mà Phật đã đi, hàng đệ tử của Đức Phật cũng đi trên con đường giải thoát mà Ngài đã dạy hàng đệ tử khi còn tại thế.

Với tinh thần trên, Phật tử huyện Cao lãnh luôn thực hành hạnh nguyện thọ trì Tam bảo, cúng dường và dâng Pháp y nhân ngày tự tứ mãn hạ của Tăng Trường TCPH Đồng Tháp năm nay.

Nhân diệp này Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp và Ban chỉ đạo ACKH tỉnh Đồng Tháp đã tặng Bằng tuyên dương công đức cho Đạo tràng an cư kiết hạ chùa Thanh Lương.

Được biết, vào đầu tháng 8 Âl năm Đinh Dậu Ban giám hiệu Trường TCPH Đồng Tháp tổ chức buổi lễ Tốt nghiệp khóa 7 và Khai giảng khóa 8 , địa điểm tại Chùa Phước Huệ cơ sở 2 (Tp. Sa Đéc)

 IMG_1957 (Copy) (Copy) copy IMG_1958 (Copy) (Copy) copy IMG_1959 (Copy) (Copy) copy IMG_1960 (Copy) (Copy) copy IMG_1965 (Copy) (Copy) copy IMG_1966 (Copy) (Copy) copy IMG_1967 (Copy) (Copy) copy IMG_1968 (Copy) (Copy) copy IMG_1969 (Copy) (Copy) copy IMG_1971 (Copy) (Copy) copy IMG_1973 (Copy) (Copy) copy IMG_1975 (Copy) (Copy) copy IMG_1977 (Copy) (Copy) copy IMG_1978 (Copy) (Copy) copy IMG_1979 (Copy) (Copy) copy IMG_1980 (Copy) (Copy) copy IMG_1984 (Copy) (Copy) copy IMG_1985 (Copy) (Copy) copy IMG_1986 (Copy) (Copy) copy IMG_1989 (Copy) (Copy) copy IMG_1990 (Copy) (Copy) copy IMG_1991 (Copy) (Copy) copy IMG_1992 (Copy) (Copy) copy IMG_1997 (Copy) (Copy) copy IMG_1998 (Copy) (Copy) copy IMG_1999 (Copy) (Copy) copy IMG_2002 (Copy) (Copy) copy IMG_2003 (Copy) (Copy) copy IMG_2005 (Copy) (Copy) copy

Huệ Nghiêm