.
.

Đàn Bạt Độ Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn tại tỉnh Cà Mau


Vì lòng từ bi rộng lớn, nghĩ đến chư hương linh, chư âm linh cô hồn không nơi nương tựa tại các chốn Già lam nói riêng và trên khắp mọi miền đất nước nói chung, thể theo tinh thần Bồ Tát Đạo và noi theo công hạnh của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát qua câu nói “Địa ngục vị không thệ bất thành Phật” do đó hạnh nguyện lớn lao và cao cả của Đại Đức Thích Minh Quy – Trưởng ban Nghi Lễ GHPGVN tỉnh Sóc Trăng “nơi nào Pháp Pháp cần thì đến, Chúng Sanh cần thì đi, không ngại gian lao, không từ khó nhọc.


Để thể hiện tinh thần cao cả ấy hôm qua vào lúc 9h ngày mùng 9 tháng 7 năm Đinh Dậu tại Hạ trường Ni giới, Chùa Kim Sơn, khóm 8, phường 6, TP Cà Mau, Sư cô trụ trì thành tâm kính thỉnh ĐĐ Thích Minh Quy – Trưởng ban Nghi Lễ GHPGVN tỉnh Sóc Trăng quang lâm về Bổn Tự để cử hành khoá lễ Trai Đàn Bạt độ, Chẩn tế âm linh cô hồn, buổi lễ diễn ra vô cùng trọng thể và trang nghiêm như pháp; do ĐĐ Thích Minh Quy làm sám chủ đàn.

Tin rằng: Nhờ sức gia trì và tịnh đức của vị sám chủ đàn tràng, cùng với sự tham gia hiệp lực cầu nguyện của chư tôn đức tăng trong ban Kinh Sư và Phật lực, Pháp lực, oai lực tế độ chúng sanh của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát – Vị Giáo Chủ Cõi U Minh siêu sanh thoát hóa mà độ thoát cho toàn thể chư hương linh của quý Phật tử, các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, chư vị hương linh, tiền hậu công đức, sáng lập trùng tu, hương linh ký tự, vong linh vô danh, pháp giới cô hồn, oan hồn uổng tử do bị chiến tranh, biến động thiên tai, những hương linh trầm mình trong biển cả, cùng tất cả chúng sanh đang chịu khổ hình trong ba cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh… đều được siêu sanh về miền tịnh cảnh và đồng cầu nguyện cho Quốc Thới dân An, Thiên hạ thái bình nhân dân an lạc. Có thể nói đây là một pháp hành trì mà âm cảnh và dương gian đồng lợi lạc.

1 2 3 4 5 copy 6 copy 7 copy 8 copy 9 copy 10 copy 11 copy 12 copy 13 copy 14 copy 15 copy 16 copy 17 copy 18 copy 19 copy 20 copy 21 copy 22 copy 23 copy

Như Thanh – Ban TTTT PG Cà Mau