.
.

BTS PG thị xã Ninh Hòa họp bàn kiện toàn nhân sự


Đến chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Ngộ Tánh, UV HĐTSTƯ, Phó BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa kiêm trưởng BTS PG thị xã; Hòa thượng Thích Ngộ Tịnh, UV BVHTƯ, Phó BTS PG thị xã Ninh Hòa cùng chư tôn đức trong BTS PG thị xã, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, tịnh thất trong thị xã.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Hòa thượng Thích ngộ Tánh đã trình bày tóm tắt một số Phật sự nổi bật trong thị xã trong thời gian qua, tán thán những đóng góp của Tăng Ni, Phật tử trong việc nhận nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa, công tác từ thiện…

Tại hội nghị, đại chúng đã thảo luận và biểu quyết thông qua:
-Nhân sự của BTS PG thị xã Ninh Hòa lần …nhiệm kỳ VII (2016-2021) gồm 22 vị:18 Tăng, 3 Ni và 1 Phật tử.

-Trên tinh thần đoàn kết và hòa hợp, hội nghị đã nhất trí suy cử Hòa thượng Thích Ngộ Tánh tiếp tục giữ cương vị Trưởng BTS PG thị xã Ninh Hòa. Các Phó BTS PG thị xã Ninh Hòa gồm: Đại đức Thích Nhuận Đức, Đại đức Thích Thiện Ký, Đại đức Thích Nhuận Pháp, Đại đức Thích Nhuận Tôn giữ cương vị Chánh Thư ký văn phòng BTS PG thị xã.

Tại buổi họp, chư tôn đức đại diện các ban ngành GHPGVN thị xã Ninh Hòa cũng đã báo cáo công tác Phật sự chuyên ngành đã và đang thực hiện

Thay mặt cho chư tôn đức chứng minh, Hòa thượng Thích Ngộ Tánh đã có lời đạo từ tán thán công đức của chư tôn đức trong BTS PG thị xã trong công tác chỉ đạo, điều hành các Phật sự trong thời gian qua. Hòa thượng mong muốn Tăng Ni và Phật tử đoàn kết hòa hợp, đồng sức, đồng lòng để xây dựng Phật giáo thị xã vững mạnh, hoàn thành các Phật sự đề ra trong nhiệm kỳ 2016-2021, dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 11-1-2016 (nhằm ngày2-12 năm Ất Mùi).
Hội nghị đã thành công viên mãn trong niềm hoan hỷ, thống nhất chung của chư tôn đức và Phật tử về tham dự.


Tin, ảnh: Quảng Ấn