.
.

Phật giáo Thái Nguyên triển khai Đại lễ Phật đản PL 2562


Sáng nay, ngày 13- 05- 2018 nhằm ngày 28- 3 Mậu tuất, tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên ( chùa Phù Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên), BTS GHPGVN Tỉnh họp bàn công tác tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562 – DL.2018.


IMG_E1388

Tham dự cuộc họp có chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN Thái Nguyên,  chư tôn đức Tăng, Ni TT Ban Trị sự, cư sĩ Phật tử UV BTS đồng tham dự.

IMG_E1397

TT Thích Nguyên Thành, UV TT HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh chỉ đạo phiên họp

BTS GHPGVN Tỉnh sẽ trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản trong tinh thần, ý nghĩa Từ bi – Trí tuệ của Đức Phật để kỷ niệm – cúng dường ngày Đản sanh Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni, cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Cuộc họp cũng đã kiện toàn nhân sự các tiểu Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562 – DL.2018. Hội nghị đã thông qua các nội dung và định hướng các mặt sinh hoạt như: hình thức lễ đài, trang hoàng nơi công cộng, văn nghệ, từ thiện xã hội, thăm viếng, truyền thông, thuyết pháp… thảo luận về các công tác nghi lễ, tiếp tân, hương đăng, dâng hoa, y tế, trật tự, ẩm thực và thị giả…

Đồng thời, buổi họp đã nhận được các ý kiến chia sẻ, đề xuất, đóng góp tích cực của chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni nhằm hoàn thiện các phương án thực hiện để hoàn thành tốt công tác chuẩn bị cho Đại lễ.

Phát biểu đúc kết cuộc họp, TT Thích Nguyên Thành, mong rằng các tiểu ban trong BTC Đại lễ, các tiểu ban trực thuộc BTS, các chùa trong toàn tỉnh cần phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt các công tác chuẩn bị nhằm triển khai hoàn thành viên mãn Đại lễ Phật đản PL.2562 diễn ra tại tỉnh Thái Nguyên.

IMG_E1386 IMG_E1387 IMG_E1389 IMG_E1390 IMG_E1391 IMG_E1392 IMG_E1393 IMG_E1394 IMG_E1395

Thập Bát Công (Hạnh Bích)