.
.

Tags: , , , , , , ,

Mặc cả với Thánh Thần, cầu thăng quan, nhiều lộc để làm gì?

Dẫm đạp lên người khác để tranh ấn, cướp lộc; bỏ vài nghìn đồng trước ban thờ cầu xin tài lộc, thăng tiến… những thói xấu ấy không biết bao giờ...