.
.

Quảng Nam: Hơn 500 huynh trưởng và đoàn sinh tham gia trại họp bạn liên ngành thanh, thiếu GĐPT toàn quốc


Sáng nay ngày 27/6/ÂL (20/7/2017), tại chùa Đạo Nguyên, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam diễn ra buổi lễ xuất phát lên đường tham gia trại Lục Hòa – 2017 họp bạn liên ngành thanh, thiếu GĐPT toàn quốc.

Quang lâm chứng minh có Trưởng lão HT.Thích Thiện Duyên, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban HDPT TƯGH, Trưởng BTS PG tỉnh Quảng Nam, HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS GHPGVN, Phó trưởng BTS PG tỉnh, chư tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh, các ban ngành trực thuộc, BTS PG các huyện, cùng hơn 500 huynh trưởng, đoàn sinh đại diện GĐPT các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh tham dự.

Tại buổi lễ, huynh trưởng cấp Tấn – Hà Hương, Phó trưởng ban HD Phân ban GĐPT tỉnh phát biểu chào mừng, báo cáo quá trình tổ chức tập huấn và số lượng huynh trưởng, đoàn sinh tham gia trại Lục Hòa 2017.

Theo đó, qua các cuộc khảo sát, tập huấn toàn tỉnh có 564 huynh trưởng và đoàn sinh thuộc Ban HD Phân ban GĐPT Quảng Nam đủ điều kiện tham gia trại Lục Hòa 2017 do Ban HD Phân ban GĐPT T.ƯGH tổ chức từ ngày 20/7 – 23/7/2017 tại tổ đình Thiên Ấn, tỉnh Quảng Ngãi.

Huynh trưởng cấp Tín – Dương Ngọc Hòa, UV Nội vụ Ban HD Phân ban GĐPT tỉnh đã công bố quyết định về việc thành lập ban quản trại GĐPT Quảng Nam tham gia trại Lục Hòa 2017 gồm 17 thành viên do huynh trưởng cấp Tấn – Nguyễn Thanh Vân, Phó trưởng Phân ban GĐPT tỉnh làm tiểu lều trưởng.

Sau khi nhận quyết định, huynh trưởng Nguyễn Thanh Vân cung đối trước chư tôn đức chứng minh dâng lời phát nguyện, nhận lãnh trọng trách và hứa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

ĐĐ.Thích Như Giải, Trưởng ban HDPT PG tỉnh phát biểu chỉ đạo đã tán thán, động viên, khích lệ và ghi nhận sự nổ lực tinh tấn của các em GĐPT đại diện cho trên 4.000 huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT trong toàn tỉnh nhà tham gia trại trại Lục Hòa họp bạn toàn quốc.

Đại đức Trưởng ban HDPT tỉnh còn nhắc nhở, nhấn mạnh về tính kỷ cương, tinh thần kỷ luật của các em trại sinh trong suốt những ngày tham gia trại.

Dịp này, chư tôn đức đại diện các ban ngành PG tỉnh cũng gởi tặng những phần quà để động viên đoàn GĐPT tỉnh tham gia trại lần này.

IMG_0912 (Copy) copy IMG_0914 (Copy) copy IMG_0916 (Copy) copy IMG_0918 (Copy) copy IMG_0919 (Copy) copy IMG_0921 (Copy) copy IMG_0929 (Copy) copy IMG_0930 (Copy) copy IMG_0936 (Copy) copy IMG_0938 (Copy) copy IMG_0948 (Copy) copy IMG_0952 (Copy) copy IMG_0954 (Copy) copy IMG_0955 (Copy) copy IMG_0956 (Copy) copy IMG_0957 (Copy) copy IMG_0958 (Copy) copy IMG_0959 (Copy) copy IMG_0962 (Copy) copy IMG_0963 (Copy) copy IMG_0967 (Copy) copy IMG_0968 (Copy) copy IMG_0972 (Copy) copy IMG_0973 (Copy) copy IMG_0976 (Copy) copy IMG_0980 (Copy) copy IMG_0987 (Copy) copy IMG_0989 (Copy) copy IMG_0992 (Copy) copy IMG_0993 (Copy) copy IMG_0994 (Copy) copy IMG_0996 (Copy) copy IMG_0998 (Copy) copy IMG_1000 (Copy) copy IMG_1004 (Copy) copy IMG_1006 (Copy) copy IMG_1008 (Copy) copy IMG_1010 (Copy) copy IMG_1013 (Copy) copy IMG_1016 (Copy) copy IMG_1018 (Copy) copy IMG_1020 (Copy) copy IMG_1022 (Copy) copy IMG_1023 (Copy) copy IMG_1024 (Copy) copy IMG_1037 (Copy) copy IMG_1044 (Copy) copy IMG_1046 (Copy) copy

Quang Ảnh – Xuân Sáng

Ban TTTT PG Quảng Nam