.
.

Dư âm Hội trại “Tình Đất Phương Nam” với quà tặng “Niệm ân Giáo Hóa Phật Đà”


Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo lần thứ 13 “Tình Đất Phương Nam” do Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử Trung ương GHPGVN tổ chức tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (TP. Cần Thơ) đã khép lại và thành tựu viên mãn. Gần 2.000 ấn phẩm “Niệm ân Giáo Hóa Phật Đà” cũng  đã được Đại đức Thích Lệ Minh và Ban Tổ chức trao tặng trực tiếp cho các bạn trại sinh cùng các em tình nguyện viên thật trân trọng và đầy ân tình.

“Thế Tôn Đản sinh, muôn phương đều tiếp phước

Như Lai giáng thế, vạn loại được ân triêm”

2.000 cuốn “NIỆM ÂN GIÁO HÓA PHẬT ĐÀ” đã được tặng cho trại sinh, tình nguyện viên và thành viên Ban Tổ chức trong Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo lần thứ 13 – “Tình Đất Phương Nam”. Đại diện Pháp Hoa Hội ẤN QUANG,  Cư sĩ Pháp Đức – Nguyễn Thế Mỹ chia sẻ “ Rất vui và hoan hỉ khi được góp phần giúp cho các bạn Phật tử trẻ nhớ nghĩ công đức tiếp độ, khai mầm tuệ giác của đức Thế Tôn dành cho nhân loại và muôn sinh, từ đó phát nguyện tiếp tục vun bồi phúc đức, nỗ lực tu thân hành thiện … với tất cả niềm tin trong sáng, ý chí vững bền và hành động quả quyết để đạt được an lạc giải thoát ngay trong giờ phút hiện tại … Biết sống hiểu thương, tùy hỷ, phụng sự giúp đời”.

Cầm trên tay cuốn “NIỆM ÂN GIÁO HÓA PHẬT ĐÀ”, tình nguyện viên Hoài Thương rất vui vì tác phẩm xuất hiện trong thời điểm phù hợp bởi chỉ còn khoảng hơn 1 tháng nữa là mùa Phật Đản lại trở về. Quý tôn đức Tăng Ni, Phật tử Việt Nam chờ đón và kính mừng một sự kiện mầu nhiệm Vesak linh thiêng – Kỷ niệm ngày Tam hợp: Đản sinh – Thành đạo – Nhập Niết bàn của bậc Thầy vĩ đại. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Người mang lại ánh sáng tuệ giác, xua tan khổ đau cho nhân loại.

Đại đức Thích Lệ Minh chia sẻ “Nếu như năm 2018 tại Hội trại HÀO KHÍ MIỀN ĐÔNG tổ chức nơi thiền viện Phước Sơn (Đồng Nai) với 3.000 bản KINH PHƯỚC ĐỨC tặng cho 3.000 trại sinh của 6 tỉnh miền Đông Nam bộ thì năm nay 2019, lại một lần nữa 2.000 bản pháp bảo NIỆM ÂN GIÁO HÓA PHẬT ĐÀ là tặng phẩm cho Thanh thiếu niên Phật tử 13 tỉnh thành Đồng bằng Sông Cửu Long tham dự Hội trại TÌNH ĐẤT PHƯƠNG NAM … góp phần định hướng cho giới trẻ tin Phật, ứng dụng giáo pháp “Sống ĐẠO trong ĐỜI – Sống đẹp – Sống có ích vì cộng đồng”.

Thay mặt cho Pháp Hoa Hội ẤN QUANG, Đại đức Thích Lệ Minh cũng xin được hồi hướng cho “Đạo thọ Bồ-đề, nảy sanh cành lá. Đàm hoa Bát-nhã, tươi đẹp sắc hương. Mây lành che mát muôn phương, mưa pháp thấm nhuần mọi vật. Huy hoàng tuệ nhật, sáng chói từ quang. Nhờ đó: An cư lạc nghiệp xóm làng, thạnh trị thái bình đất nước. Tăng Ni hưởng phước, lạc đạo an bần. Thiện tín triêm ân, tu thân giữ đạo. Pháp giới chúng sanh, chóng thành Phật quả”.

Ban Báo chí Hội trại