.
.

Chùm ảnh: Ngày thứ hai của khóa tu “Gieo hạt Bồ Đề” lần I (17-21/6/2018) tại chùa Trình Yên Tử


Trong ngày thứ 2 của khóa tu, các tu sinh được hướng dẫn ngồi thiền, tụng kinh, nghe giảng pháp, đi thiền hành, học hát thiền ca, sinh hoạt theo các chúng riêng và tham gia các trò chơi dân gian. Dường như thời tiết cũng ủng hộ nên không nắng gắt. Ngày tu học thứ 2 của hơn 200 bạn trẻ thật là vui và bổ ích.
Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được, xin trân trọng gửi tới các bậc phụ huynh và quý Phật tử quan tâm:

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bầu trời, cây và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, ngoài trời Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, trẻ em và ngoài trời Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông, bầu trời, cây và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bầu trời và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, thực vật, cây, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, hoa, đám đông và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời, cây và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, bầu trời và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, thực vật, hoa, cây, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, đám đông và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Thích Khai Từ, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, đám đông và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 16 người, mọi người đang cười, ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 41 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bàn và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, trẻ em
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi
Trong hình ảnh có thể có: 3 người
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ăn và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang ăn
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời và món ăn
Trong hình ảnh có thể có: 11 người, ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, cây và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, đám đông và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, đám đông
 Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 3 người
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, trẻ em và ngoài trời
Những hình ảnh của khóa tu sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trên website cũng như Facebook Tin Tức Phật giáo Quảng Ninh.