.
.

VIDEO: Giới tử Tỳ-kheo-ni cầu Chánh pháp Đại Tăng


Trong khuôn khổ các hoạt động diễn ra tại Đại giới đàn Trí Tịnh Pl.2561, chiều ngày 9-5, sau khi được Thập sư Ni truyền Bổn pháp tại giới trường chùa Từ Nghiêm, các giới tử Tỳ-kheo-ni được giới sư Ni và ban Dẫn thỉnh hướng dẫn sang Việt Nam Quốc Tự để cầu Đại Tăng truyền Chánh pháp. Đây là một nghi thức truyền giới bắt buộc có từ thời Đức Phật còn tại thế.

Kính mời quý độc giả xem video do nhóm PV Giác Ngộ TV thực hiện.

 P.Đăng – H.Thế thực hiện