.
.

Tuyên Quang: Lễ khai Pháp Hạ trường chùa An Vinh PL.2561 – 2017


Thực hiện tinh thần thông tư của TƯ GHPGVN và công văn hướng dẫn của BTS GHPGVN tỉnh Tuyên Quang. Sáng nay, 22/6 (28-5-Đinh Dậu), tại chùa An Vinh, phường Hưng Thành, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã trang nghiêm tổ chức lễ khai Pháp Hạ trường chùa An Vinh PL.2561 – 2017.

Chứng minh và tham dự có HT.Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban TTTT TƯ GHPGVN, ngôi Đường chủ Hạ trường, ĐĐ.Thích Thanh Phúc, Phó Trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Tuyên Quang; ĐĐ.Thích Thanh Trung, ĐĐ.Thích Thanh Tân, đồng Phó BTS GHPGVN tỉnh Tuyên Quang, cùng toàn thể chư Tôn đức Tăng, Ni trong Hạ Trường chùa An Vinh, Phật tử gần xa trong và ngoài tỉnh.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, đại diện các hành giả thuộc trường hạ chùa An Vinh đã dâng lời tác bạch cầu pháp lên chư tôn Hòa thượng chứng minh.
HT Thích Gia Quang đã tùy hỉ nhận lời và ân cần giảng giải cho đại chúng về tầm quan trọng của pháp an cư đối với những người con Phật. Toàn thể chư Tăng ni và đại chúng đã cùng nhất tâm sám hối và thực hiện nghi thức khai kinh, cùng nghe bình văn. Tại đây, Hòa thượng đã giảng giải sơ lược cho đại chúng về bộ kinh Đại phương tiện Phật báo ân mà năm nay trường hạ chùa An Vinh sẽ tu học.
Đức Như Lai vì muốn cứu chúng sinh thoát khỏi nỗi khổ trong ba cõi, tiêu trừ năm thứ phiền não và mười điều ràng buộc, khiến tất cả chúng sinh đều được giải thoát vào cảnh Niết-bàn yên vui nên Ngài mới mở lòng Từ bi sâu xa mà chỉ bày hai thứ ruộng phúc: một là ruộng phúc hữu vi; hai là ruộng phúc vô vi. Đó là Cha mẹ cùng với Sư trưởng và chư Phật, Pháp, Tăng các vị Bồ-tát. Nếu chúng sinh hết lòng phụng dưỡng cúng dường, sẽ được phúc báo và có thể tiến đến thành tựu đạo quả Bồ-đề.

Năm nay, trường hạ chùa An Vinh có 15 vị hành giả an cư, gồm 8 vị Tăng và 7 vị Ni, an cư kiết hạ trong 03 tháng và gần 400 phật tử tham gia cùng đồng tu tại Hạ trường.
Cũng như mọi năm, năm nay BTS GHPGVN tỉnh Tuyên Quang thực hiện chương trình Tiếp sức mùa thi cho các sĩ tử tham gia kỳ thi THPT Quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sau lễ Khai Pháp Hạ trường, chư tôn đức Tăng Ni Hạ trường đã điến các điểm dự thi để tặng cơm, sữa, nước uống cho các thí sinh và phụ huynh đưa con đi thi tại 6 huyện của tỉnh Tuyên Quang.
Xin trân trọng gửi tới quý độc giả một số hình ảnh đã ghi nhận được:


Hoàng Tuấn – Phúc Thông