.
.

Trường hạ chùa Phù Liễn làm lễ Tự Tứ


Sáng nay, ngày 12 /09/ 2019 (nhằm ngày 14 tháng 8 năm Kỷ hợi) Chư tăng ni hành giả An cư trường hạ chùa Phù Liễn thanh tịnh hoà hợp làm lễ Tự Tứ PL 2563- DL 2019.

Tham dự lễ Tự tứ có TT. Thích Nguyên Thành- UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, Viện chủ kiêm Hoá chủ Hạ trường; cùng 60 chư Tôn đức tăng ni hành giả an cư đồng tề tựu đông đủ.

Qua 3 tháng an cư kết hạ, chư tôn đức đã nghiêm trì giới luật, thúc liễm thân tâm, chấp hành nội quy của Ban chức sự Trường hạ tạo nên đạo tràng thanh tịnh, hòa hợp đúng tinh thần luật Phật chế định.

Thời gian an cư là thời gian chư Tăng tập trung tu học, trau dồi phạm hạnh, thăng chứng đạo quả. Hành giả trong buổi Tự tứ phải thanh tịnh tự tín với chính mình trong tinh thần tôn trọng, hòa hợp, vị tha, bao dung độ lượng, công tâm và bình đẳng.

Một trong những nghĩa vụ thiêng liêng hàng năm của chư Tăng là An cư kết hạ. Nghĩa vụ thiêng liêng ấy chỉ hoàn thành sau khi chư Tăng Tự Tứ. Tự Tứ tiếng Phạn là Pravàranà, được dịch là thỉnh thỉnh, mãn túc, hỉ duyệt, tùy ý sự.

Ngày cuối cùng của ba tháng An cư, mỗi vị Tỷ khiêu tự nêu lên các lỗi của mình đã phạm qua ba việc: Thấy, Nghe, Nghi ngờ, đối trước các Tỷ khiêu khác mà sám hối thì được thanh tịnh, tự sinh vui mừng, nên gọi là Tự Tứ.

Sau lễ Tự Tứ, chư Tăng được thêm một tuổi Hạ. Tự Tứ mang ý nghĩa biểu thị sự thanh tịnh hòa hợp của Tăng và đánh dấu một bước trưởng thành về đạo hạnh của các Tỷ khiêu qua ba tháng An cư.

 Ngày Tự Tứ từ lâu đã trở thành thời điểm hướng thượng quan trọng nhất trong mùa An cư.

Xin giới thiệu chùm ảnh của Hành giả tăng hạ trường chùa Phù Liễn trong ngày Tự Tứ:

                                             

Thập Bát Công- Tiến Sơn