.
.

Trai tăng và cầu siêu tại chùa Quang Tự, Tường Quang


quang tu.JPG
Quá đường tại lễ trai tăng ở chùa Quang Tự

Tham dự lễ cúng dường trai tăng dịp này có HT.Thích Thiện Nguyện, UVTT HĐTS, Trưởng BTS PG TP.Đà Nẵng; HT.Thích Hạnh Niệm, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh Quảng Nam cùng chư tôn tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh Quảng Nam.

 

Trước đó, ngày 15, 16-3, chùa Tường Quang (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cũng tổ chức cầu siêu, chẩn tế cho hương linh 250 bài vị ghi danh về chùa đồng hiệp kỵ và trai tăng cúng dường đến chư tôn đức chứng minh cùng 50 vị trú xứ các chùa trong và ngoài quận.

HT.Thích Như Thọ, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS PG TP.Đà Nẵng; HT.Thích Thiện Nguyện, Trưởng BTS PG TP, chư tôn đức trong thường trực BTS TP, chư Tăng trong Ban Nghi lễ, Ban kinh sư cùng đông đảo đồng bào Phật tử tham dự.

danang1.JPG
Nghi thức cầu siêu tại chùa Tường Quang

Nghi thức cầu siêu, chẩn tế tại hai chùa trên theo nghi lễ truyền thống Bắc tông.

 

Thanh Nam