.
.

Thuyết u minh giới tại Việt Nam Quốc Tự


Đầu giờ chiều nay, 10-5, tại Đại giới trường Việt Nam Quốc Tự (Q.10), Ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh đã thiết lập trai đàn thuyết u minh giới nhằm phổ thí, lợi ích hữu tình, cầu cho âm siêu dương thới.


Buổi lễ do TT.Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM làm gia trì sư cùng chư tôn đức kinh sư hộ đàn; các vị tân Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni đến hộ đàn và Phật tử tham dự cầu nguyện.

BTN_0009.jpg
TT.Thích Lệ Trang làm gia trì sư 

Sau khóa lễ tham Phật và xưng tán Tam bảo, chư tôn đức đã hướng dẫn thân nhân các hương linh tác pháp thỉnh giới sư để thuyết u minh giới cho các hương linh, giúp họ chuyển hóa những khổ đau, phát khởi tâm quay về với giáo pháp chân chánh của Đức Như Lai.

BTN_0012.jpg

BTN_0014.jpg

BTN_0015.jpg
Thượng tọa gia trì cùng chư tôn đức BTC dâng hương

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng BTC Đại giới đàn Trí Tịnh đã khai thị và trao truyền tam tụ tịnh giới cho các hương linh.

Sau khi Hòa thượng thuyết u minh giới xong, chư tôn đức tiếp tục chúc thực đến chư hương linh và thập nhị loại cô hồn. Đây cũng là pháp hội âm dương đều được lợi ích: nhờ ân đức của chư tổ đức mà khoa giáo lưu hành, nhờ giới đức thanh cao mà mọi loài đều được no đủ.

Ý nghĩa thiết thực của khóa lễ tạo cơ hội cho những hương linh ở chốn u minh biết quay về và nương tựa ngôi Tam bảo để chuyển hóa những khổ đau hiện tại, cũng như ăn năn sám hối những lỗi lầm xưa kia mà mình đã tạo ra.

Giác Ngộ trân trọng giới thiệu chùm ảnh buổi lễ:

BTN_0028.jpg

BTN_0052.jpg

BTN_0053.jpg

BTN_0058.jpg

BTN_0065.jpg

BTN_0071.jpg

BTN_0074.jpg

BTN_0096.jpg

BTN_0098.jpg
Các vị tân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni hộ đàn

BTN_0100.jpg

BTN_0106.jpg

BTN_0115.jpg

BTN_0118.jpg
Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng khai thị và trao truyền tam tụ tịnh giới cho các hương linh

BTN_0124.jpg

BTN_0056.jpg
Phật tử tham dự

* Tin liên quan: Truyền giới Bồ-tát cho hơn 600 giới tử || Tái hiện cổ Phật khất thực tại Việt Nam Quốc Tự ||

Bảo Toàn thực hiện