.
.

Thái Nguyên: Chùm ảnh ba ngày hành đạo lễ bái mãn khoá An cư kết hạ của hành giả trường hạ chùa Phù Liễn


Hàng năm chư Tăng vân tập về trụ sử GHPGVN tỉnh kết túc An cư hành đạo lễ bái trong ba tháng, việc này đã trở thành truyền thống hàng của chư Tăng nói chung, hành giả An cư tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Năm nay cũng như những năm trước chư tăng vân tập về An cư được 50 Hành giả Tăng-ni.

Trải qua gần ba tháng tu tập và hành trì, tuyên diễn pháp bảo tôn kinh đã sắp mãn và đã đến thời khắc quan trọng “Hạ thủ công phu” trong ba ngày cuối trước ngày Tự tứ.

Để chuẩn bị cho ngày Tự tứ, chư Tăng- ni Trường hạ đã bước vào ba ngày hành đạo lễ bái ngày đêm sáu thời, nhằm gột rửa thân tâm, trau dồi giới đức.

Ba ngày hành đạo được diễn ra vào ngày 10, 11 và ngày 12 tháng 8 năm Mậu tuất.

Những hình ảnh đẹp được Ban TT- TT Phật giáo tỉnh Thái Nguyên ghi lại, xin được chia sẻ tới quý độc giả:

Thời khóa hành trì tụng niệm lễ bái của Hành giả An Cư 

 

Toàn cảnh đạo tràng An cư trong thời khoá hành trì bái sám 

Chư hành giả kinh hành trong chính niệm 

 

Ban TT- TT PG Thái Nguyên