.
.

Thái Nguyên: Chư Hành Giả Tác Pháp An Cư


Sáng nay, ngày 16 tháng 5 năm Kỷ hợi Trường hạ chùa Phù Liễn- Trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên chư Hành giả làm lễ tác bạch An cư PL 2563- DL 2019.

Theo Luật tạng của Thanh Văn Tăng, chỉ qui định mỗi năm vào mùa hạ là mùa an cư của Tăng và chỉ có một ngày tự tứ cho Tăng, sau khi đã an cư mà thôi và các Tỷ kheo lấy tuổi hạ làm tuổi của giới đức.
Có hai hạn kỳ an cư, gọi là tiền an cư và hậu an cư. Tiền an cư là an cư vào phần đầu của mùa hạ, tức là an cư vào ngày mười sáu tháng tư, theo lịch Trung quốc, cho Tăng đoàn Bắc phương. An cư từ mười bảy tháng tư đến hết mười sáu tháng năm theo lịch Trung quốc gọi là thời kỳ hậu an cư. Hậu an cư cũng có hai thời kỳ, gọi là trung an cư và hậu an cư. Trung an cư bắt đầu từ ngày mười bảy tháng tư, đến hết ngày mười lăm tháng năm. Hậu an cư là bắt đầu ngày mười sáu tháng năm.

Thời hạn tiền an cư theo truyền thống Tăng đoàn Bắc phương là bắt đầu từ ngày mười sáu, tháng tư và đến mười lăm tháng bảy, âm lịch là kết thúc. Nếu hậu an cư, kể từ mười bảy tháng tư thì đến ngày mười sáu tháng bảy âm lịch là kết thúc. Và nếu an cư sau ngày mười bảy tháng tư, thì sau đó phải tính đủ chín mươi ngày để kết thúc pháp an cư.

Theo đó, truyền thống hậu an cư của chư tăng ni nhị bộ tỉnh Thái Nguyên năm nay hơn 50 hành giả cũng đã vân tập đông đủ về tại Trụ xứ chùa Phù Liễn để tác pháp an cư trong tinh thần hoà hợp đại chúng. Ngôi Đường chủ kiêm Hoá chủ chư Tăng cung thỉnh TT. Thích Nguyên Thành- UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên đảm trách và 50 hành giả y cứ tu tập.

Xin chia sẻ một số hình ảnh chư tăng tỉnh Thái Nguyên tác pháp An cư

  

Thập Bát Công- Tiến Sơn