.
.

Quảng Ninh: Lễ giỗ Tổ Tuệ Bích Phổ Giác lần thứ 259 tại chùa Ba Vàng


Ngày 23/09/2016 (23/08/Bính Thân), chư tăng chùa Ba Vàng và nhân dân, phật tử đã thành kính, trang nghiêm tổ chức lễ húy kỵ lần thứ 259 năm ngày viên tịch của Đức Tổ sư Trúc Lâm Ma ha Sa môn Tuệ Bích Phổ Giác Thiền sư (1757-2016), sư Tổ khai sơn chùa Ba Vàng, người đã dâng trọn cả cuộc đời cho đạo pháp và dân tộc.

Sau nghi thức truyền bát quan trai giới cho hàng phật tử tại gia, khoảng 9 giờ chư Tôn đức và quý đại biểu để tác lễ nghinh thỉnh bài vị Tổ Tuệ Bích Phổ Giác tại Nhà Thờ Tổ quang lâm Bảo tòa ngôi Tam Bảo để toàn chúng thiết lập trai nghi thanh tịnh cúng dường.

Sau khi tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự, Thầy trụ trì thay mặt chư Tăng bổn tự đã dâng lời HOÀI NIỆM ÂN ĐỨC TỔ SƯ: “Sư Tổ là một người đã hi sinh vì Đạo Pháp và dân tộc, đã cống hiến cả cuộc đời để đem an lạc cho chúng sinh. Ngài là một tấm gương đức hạnh cho mãi đời sau noi theo, là người không ngại gian khó quyết chí tu hành, trên cầu Phật đạo không tiếc thân mạng. Chúng con may mắn là những chúng sinh thừa hưởng ân đức của sư Tổ. Có được như ngày hôm nay đều nhờ vào công đức cao dầy của sư tổ đã một thời kiến lập đạo tràng hành đạo giáo hoá chúng sinh nơi đây. Hàng đệ tử chúng con xin cúi đầu nhận lãnh thành kính nguyện dâng lời tán thán. Giờ này trong không khí trang nghiêm, thắm tình đạo vị, hàng đệ tử chúng con đã chịu ơn Sư tổ, xin một lần nữa thắp nén tâm hương cung kính để tỏ lòng tri ân vô hạn.”

Khoảng 10 giờ nghi thức cúng Tổ do Thầy Trụ trì làm chủ lễ được chính thức cử hành dưới sự chứng minh của Tam Bảo. Đối trước bài vị Tổ sư, trong không khí trang nghiêm, thắm tình đạo vị của buổi lễ đại chúng cùng nhau đê đầu thành kính cầu thỉnh giác linh sư Tổ Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác phóng đại từ tâm, giáng đàn chứng minh cho lòng thành tri ân và đền ân của hàng hậu học.

Trong khóa lễ cúng Tổ các nghi thức như: dâng hương, hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh, lễ Tổ, dâng trà… đã được toàn thể đại chúng cùng nhau nhất tâm tác lễ. Nghi lễ giỗ Tổ đã kết thúc trong sự hoan hỷ của toàn thể Đại chúng, chúng con nguyện sẽ học theo gương đức hạnh của Tổ, tiếp nối hạnh từ, mồi đèn giác dẫn dắt chúng sinh qua bờ Niết Bàn.

Mặc dù đại lễ Giỗ Tổ kết thúc về không gian và thời gian nhưng đã để lại những dấu ấn sâu sắc về một ngày ý nghĩa trong tâm trí của các phật tử.


Ba Vàng