.
.

PG Sa Đéc: Chúc Tết Lãnh Đạo Thành Phố


Đoàn do TT. Thích Chơn Minh Phó Ban Trị Sự TT Phật Giáo Tỉnh Đồng Tháp làm trưởng đoàn và Đại Đức Thích Chơn Trí Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN Thành Phố.  Tiếp đoàn Phật giáo có sự hiện diện Thường Trực Thành Ủy, Hội Đồng Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân, UB Mặt Trận Tổ Quốc, Công An Thành Phố Sa Đéc và 09 Phường Xã trong thành phố.

Địa bàn thành phố có 50 ngôi Tự viện được sinh hoạt tốt về Phật sự năm 2015 như việc an sinh xã hội, xây dựng trùng tu.v.v… mọi công việc được diễn ra thành công tốt đẹp trong năm.

Nhân dịp Xuân Binh Thân sắp đến, Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh và Phật Giáo Thành Phố tổ chức đến cơ quan Ban ngành Cấp Thành Phố Sa Đéc và 09 Phường xã chúc tết thăm hỏi các vị lãnh đạo Đảng và Ủy Ban cấp Thành Phố và Phường xã.

Trưởng Ban Trị Sự Phật giáo Sa Đéc chúc mừng các vị lãnh đạo chuẩn bị đón năm mới được nhiều sức khỏe, cùng nhau đoàn kết giữa đạo và đời theo truyền thồng Đạo pháp dân tộc, và đoàn cũng tặng quà tết đến cơ quan.
 


 

Huệ Nghiêm