.
.

Nghệ An: Thành lập Phật giáo TP.Vinh


UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 3440/QĐ-UBND ngày 7-8-2018 về việc chấp thuận thành lập BTS GHPGVN TP.Vinh.


01.jpg
TP.Vinh có khoảng 6.700 tín đồ Phật tử. Trong ảnh Phật tử tu tập tại chùa Diệc

Quyết định nêu rõ, UBND tỉnh chấp thuận đề nghị của BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An về thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Vinh); số lượng BTS khi thành lập 5 tu sĩ, số lượng Phật tử 6.700 tín đồ, trụ sở đặt tại chùa Diệc (TP.Vinh).

Quyết định cũng yêu cầu TP.Vinh và các sở, ngành chức năng hướng dẫn BTS hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về tín ngướng, tôn giáo và các quy định của GHPGVN.

BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An cũng đã có quyết định thành lập Phật giáo TP.Vinh, trực thuộc Phật giáo tỉnh. Dự kiến, Đại hội Phật giáo TP.Vinh lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2018-2023) chính thức diễn ra vào ngày 5-9-2018 tại chùa Diệc.

Trong thời gian tới, BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An sẽ xây dựng kế hoạch để sớm thành lập Phật giáo tại các huyện chưa có giáo hội, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Tăng Ni, Phật tử và thực hiện tốt việc phát triển, hoằng pháp và thu hút Tăng Ni trẻ về phụng đạo.

Hữu Tình