.
.

Lễ Khai đạo giới tử và Tấn đàn Sa di tại Giới trường Báo Quốc


Sáng 01/3 năm Kỷ Hợi (05/4/2019); HT. Thích Huệ Ấn – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Đường đầu Hòa thượng cùng chư Tôn đức Giới sư đã đăng lâm giới trường tấn đàn truyền giới đến 133 giới tử thọ Sa di.
Tin liên quan:

Khai mạc Đại giới đàn Trí Thủ tại Tổ đình Báo Quốc

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, Hòa Thượng Đường đầu và chư Giới sư đã tác Pháp Yết ma truyền thập giới và y cho các giới tử thọ Sa di.
Một số hình ảnh ghi nhận từ Giới trường Báo Quốc:
Chuẩn bị cung nghinh chư Tôn thiền đức Giới sư
HT. Thích Huệ Phước niệm hương bạch Phật

HT. Thích Huệ Ấn – Đường đầu Hòa thượng
HT. Thích Đức Thanh – Giáo thọ A-xà-lê 1
Hòa thượng Thích Huệ Phước, HT. Thích Giác Đạo – Dẫn thỉnh

HT. Thích Quang Nhuận – Yết ma A-xà-lê

 

 

Trước đó, toàn thể 133 giới tử thọ Sa di đã dâng lời tác bạch và cung thỉnh Hòa thượng Thích Chơn Hương – Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Giáo thọ A-xà-lê 2 đăng lâm giới trường khai đạo giới tử.

Tại buổi khai đạo, Hòa thượng đã ban lời huấn từ đến hàng giới tử xuất gia chuyên tâm tinh tấn tu học, giữ gìn giới luật, phát triển giáo lý của Đức Phật và truyền thừa mạng mạch chánh pháp.
ĐĐ. Thích Phước Hòa giới thiệu Hòa thượng khai đạo
HT. Thích Chơn Hương – Giáo thọ A-xà-lê 2 khai đạo giới tử
Sáng cùng ngày, tại Giới trường Diệu Đức đã trang nghiêm diễn ra lễ Tấn đàn cho 34 giới tử thọ Sa di ni và 70 giới tử thọ Thức xoa ma na. NT. Thích nữ Chơn Hiền – Đường đầu Hòa thượng đã truyền trao thập giới đến toàn thể giới tử, mong muốn rằng các giới tử sẽ cố gắng phát nguyện giữ gìn, tấn tu trên bước đường hoằng dương chánh pháp.
NT. Thích nữ Chơn Hiền – Đường đầu Hòa thượng
NS. Thích nữ Bích Châu – Dẫn thỉnh

Anh Đức – Minh Thắng – Đình Hùng – Dương Linh