.
.

Lễ đặt nóc chùa Kim Long Tp Thái Nguyên


Sáng ngày 10 tháng 10 năm Đinh dậu (27/ 11/ 2017) chùa Kim Long, phường Tân Long, TP Thái Nguyên làm lễ thượng lương đặt nóc Tổ đường.


Về chứng minh và chủ trì buổi lễ có TT Thích Nguyên Thành, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; cùng chư Tôn đức Tăng ni; quý quan khách và chư thiện nam tín nữ Phật tử đồng tham dự buổi lễ.

Để ngôi nhà thờ Tổ chùa Kim Long sớm được đi vào sử dụng phục vụ tín ngưỡng cho nhân dân, cũng là gìn giữ di sản văn hóa của bản địa, ngưỡng mong quý vị hảo tâm, những mạnh thường quân, các đoàn thể khởi tâm hợp sức hồi hướng nguyện cầu cho ngôi nhà Tổ chùa Kim Long sớm thành tựu viên mãn. Cũng như khế kinh Phật dạy:

  người đem tiền cúng Phật cũng bằng người tán thán người khác cúng dường làm phước.

Để được công đức như nhau thì mỗi người cần phải để cho tâm tĩnh, vắng lặng, sáng trong không một chút vẩn đục, sẽ thấy được công đức vô lượng của việc cúng dường làm phúc, người đương sống được bình an, gieo duyên vãng sinh cho người đã khuất.

276A1421 276A1425 276A1513 276A1521 276A1522 276A1526 276A1537 276A1547 276A1550 276A1559 276A1569 276A1572 276A1573 276A1574 276A1575 276A1583

Thập Bát Công- Tiến Sơn