.
.

Khánh Hòa: Hòa thượng Thích Nhuận Thông viên tịch


CÁO PHÓ:

Ban Kiểm Soát Trung Ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam,

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh hòa,

Ban Đại diện Phật tử chùa Phổ Minh

cùng Môn đồ Pháp quyến chùa Phổ Minh, thôn Võ Tánh, xã Vĩnh Lương, Tp. Nha Trang kính báo tin:

chandung

Hòa thượng THÍCH NHUẬN THÔNG

– Thành viên Ban Kiểm Soát TW Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam,

– Trưởng Ban Kiểm Soát Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa,

– Nguyên Ủy viên Ủy Ban Mặt Trận TQVN xã Vĩnh Lương, Tp. Nha Trang

– Trụ trì chùa Phổ Minh, thôn Võ Tánh, xã Vĩnh Lương, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa,

Đã an nhiên Viên tịch vào lúc  17 giờ 30  ngày 06 tháng 9 năm 2016 (mùng 06. 8. Bính Thân) tại chùa Phổ Minh, thôn Võ Tánh, xã Vĩnh Lương, Tp. Nha Trang.

* Trụ thế:   71  năm,     * Hạ lạp:  44  năm

– Lễ thỉnh nhục thân nhập Kim quan vào lúc 15 giờ ngày 07. 9. 2016 (mùng 07. 8. Bính Thân)

– Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Phổ Minh, thôn Võ Tánh, xã Vĩnh Lương, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh hòa.

– Lễ viếng bắt đầu từ lúc 18 giờ cùng ngày.

– Tang lễ dưới sự chứng minh của Đức Phó Pháp chủ GHPGVN Đại lão HT.Thích Thiện Bình- Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; Đại lão HT.Thích Trí Tâm- thành viên HĐCM- Trưởng Ban Nghi lễ Trung Ương GHPGVN- Phó Trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; Đại lão HT.Thích Như Ý- thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT.Thích Liễu Pháp- Chứng minh BTS GHPGVN Khánh Hòa;

– Trưởng Ban Tổ chức Tang lễ: HT.Thích Quảng Thiện- Phó Trưởng BTS – Phó Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; và chư Tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa thành viên Ban Tổ chức Tang lễ.

– Lễ tưởng niệm vào lúc 07 giờ ngày 12. 9. 2016 (12. 8. Bính Thân), sau đó cung tiễn Kim quan nhập Bảo Tháp tại Dốc Dầu, xã Vĩnh Lương, Tp. Nha Trang.

Thành kính báo tin, đồng thời xin mời hộ niệm nguyện cầu Giác Linh Cao Đăng Phật Quốc.

 

 BAN KIỂM SOÁT TW GHPGVN

-BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KHÁNH HÒA

& MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

PHÓ BAN Kiêm CHÁNH THƯ KÝ

THÍCH NGUYÊN QUANG