.
.

Đồng Tháp: Lễ tạ pháp chùa Phước Hưng , chùa Giác Tôn


BTS.GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp chức lễ Tạ pháp khóa An cư kiết hạ PL.2561 vào sáng ngày, 01-9, tại chùa Phước Hưng (Tp. Sa Đéc).


Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT.Thích Thiện Thiện An, Thành viên HĐCM; HT. Thích Thiện Huệ UV.HĐTS, Chứng Minh Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp kiêm Hóa chủ đạo tràng; cùng chư tôn đức Thường trực BTS. GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp, chư tôn đức Ban chứng minh, Ban trị sự huyện thj thành phố; Ban Chức sự trường hạ và hành giả an cư trong Thành phố. Về phía chính quyền có sự tham dự, đại diện các cấp ban ngành sở tại tham dự.

Khai mạc buổi mãn khóa, HT.Thích Thiện Huệ, Chủ hương kiêm Hóa chủ đạo tràng an cư chùa Phước Hưng, có lời diễn văn khai mạc; hành giả đã hoàn thành tốt đẹp, với sự chỉ đạp trực tiếp của Ban trị sự, Ban chỉ đạo GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp, Chư tôn đức Giáo thọ đã truyền trao cho hành giả về giáo lý nhà Phật, chia sẽ kinh nghiệm trong việc hoằng pháp lợi sanh. Và sự trợ duyên của ngoại hộ Phật tử gần xa góp phần cho khóa an cư kiết hạ PL.2561 thành công tốt đẹp..

Đại Đức Thích Chơn Trí, Tri sự hạ trường đã thông qua báo cáo kết quả về công tác điều hành  trong 3 tháng an cư đên hôm nay được viên mãn. Trong suốt 03 tháng an cư, đạo tràng đã chọn ra những vị xuất sắc về học – hạnh – tu, và đã đón nhận những tịnh tài đóng góp của quý phật tử ủng hộ cho sinh hoạt đến nay đã hoàn thành phật sự mà BTS giao phó, diễn ra tốt đẹp.

Chư Tăng hành giả đã cảm niệm tri ân đến Chư tôn đức chứng minh, Ban chỉ đạo, BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và Ban giám hạ chùa Phước Hưng tạo điều kiện cho 91 hành giả cùng nhau tu học trong 3 tháng.

  1. Thích Chơn Minh, Trưởng Ban trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp đạo từ sách tấn Chư Tăng hạ trường luôn tinh tấn ngày đêm trao dồi Giới, Định, Tuệ để không phụ lòng dạy dỗ của Thầy Tổ, trở thành một bậc mô phạm để hàng phật tử nương tựa trên con đường tâm linh.

IMG_2006 (Copy) (Copy) IMG_2008 (Copy) (Copy) IMG_2011 (Copy) (Copy) IMG_2012 (Copy) (Copy) IMG_2014 (Copy) (Copy) IMG_2016 (Copy) (Copy) IMG_2017 (Copy) (Copy) IMG_2018 (Copy) (Copy) IMG_2019 (Copy) (Copy) IMG_2021 (Copy) (Copy) IMG_2022 (Copy) (Copy) IMG_2025 (Copy) (Copy) IMG_2028 (Copy) (Copy) IMG_2030 (Copy) (Copy) IMG_2032 (Copy) (Copy) IMG_2036 (Copy) (Copy) IMG_2042 (Copy) (Copy)

Tạ Pháp đạo tràng an cư kiết hạ chùa Giác Tôn

Chiều ngày 11/7 Đinh Dậu, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã long trọng tổ chức lễ tạ pháp đạo tràng an cư kiết hạ chùa Giác Tôn PL.2561 (huyện Châu Thành).


Quang lâm chứng minh: HT. Thích Thiện An, HT. Thích Thiện Huệ, HT. Thích Nhật Quang, HT. Thích Phước Thông, HT. Thích Thiện Phương, đồng Chứng minh Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Chơn Minh Trưởng Ban trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp, Chư tôn đức Ban trị sự, Ban chỉ đạo GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp chứng minh. Có sự đại diện các vị lãnh đạo Chánh quyền tỉnh Đồng Tháp, huyện Châu Thành.

Báo cáo tại các điểm trường hạ trong tỉnh, ĐĐ.Thích Chơn Tâm, Chánh Thư ký BTS GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong mùa an cư năm 2017, Phật giáo Tỉnh Đồng Tháo có 6 trường hạ với gần 920 hành giả và Chư Tăng tùng hạ, chùa Phước Hưng điểm dành cho chư Tăng tập trung với 91 hành giả, chùa Giác Tôn với 84 hành giả, chùa Phước Huệ với 60 hành giả, chùa Thanh Lương 80 hành giả, chùa Tam Bảo với 65 hành giả, và chùa Hưng Thiền có 304 hành giả và hơn 50 Chư Tăng ni tùng hạ.

Ban trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp trao bằng công đức của mỗi điểm hạ và tặng nhiều giấy khen cho chư Tăng ni đạt thành tích trong Tu – học – hạnh.

Đại đức Thích Minh Sơn, Chánh văn phòng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, thay mặt Ban tổ chức khóa An cư kiết hạ trong tỉnh, cảm tạ đến Chư tôn Hòa thượng Ban chứng minh, Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Ban chỉ đạo khóa an cư, Chư tôn đức Tăng ni trong tỉnh. Các cấp lãnh đạo Chánh quyền đã tạo mọi điều cho khóa an cư PL. 2561 trong tỉnh Đồng Tháp được thành công tốt đẹp.

IMG_2045 (Copy) (Copy) IMG_2046 (Copy) (Copy) IMG_2047 (Copy) (Copy) IMG_2049 (Copy) (Copy) IMG_2050 (Copy) (Copy) IMG_2052 (Copy) (Copy) IMG_2054 (Copy) (Copy) IMG_2055 (Copy) (Copy) IMG_2056 (Copy) (Copy) IMG_2058 (Copy) (Copy) IMG_2060 (Copy) (Copy) IMG_2064 (Copy) (Copy) IMG_2067 (Copy) (Copy) IMG_2069 (Copy) (Copy) IMG_2071 (Copy) (Copy)

Huệ Nghiêm