.
.

Đồng Tháp: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Vạn Thành – huyện Lấp Vò


Sáng ngày 6/12/2017 (Nhằm 19/10/ Đinh Dậu) Ban trị sự GHPGVN huyện Lấp Vò long trọng buổi lễ công bố quyết định bỗ nhiệm trụ trì chùa Vạn Thành (huyện Lấp Vò).


Quang lâm chứng minh: TT. Thích Thiện Năng Ủy viên HĐTS – Phó Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Đại Đức Thích Chơn Tâm Chánh Thư Ký BTS.GHGVN tỉnh Đồng Tháp; Chư tôn đức Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Huyện Lấp Vò, Chư tôn tăng ni trụ trì các cơ sở trong tỉnh về tham dự.

_MG_3499 (Copy)

Về chánh quyền: Ông Nguyễn Thanh Nhàn Phó Bí Thư thường trực huyện Ủy – Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò, cùng các vị đại diện Ban ngành huyện Lấp Vò – xã Mỹ An Hưng B.

Buổi lễ được thông qua lời diễn văn khai mạc của Thượng Tọa Thích Huệ Thủ, trưởng ban trị sự GHPGVN huyện Lấp Vò với thời gian khuyết trụ trì, vì Cố TT. Thích Hoằng Chí viên tịch, xét thấy cần người hoằng pháp tại địa phương, được Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp chấp thuận cho Ban trị sự Phật giáo huyện Lấp Vò tổ chức buổi lễ bổ nhiệm trụ trì.

Với thời gian khuyết người trụ trì cho chùa Vạn Thành, Tôn môn Tổ Đình Vạn Đức (TP. HCM) do Thượng Tọa Thích Hoằng Chi đại diện cho Tổ đình đã kiến nghị đến Thường trực BTS.GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Tháp chấp nhận và đã được chấp thuận quyết định bổ nhiệm tân trụ trì chùa Vạn Thành cho Đại Đức Thích Hoằng Hiền (Trần Quang Thiện).

Đại đức Thích Chơn Tâm, Chánh thư ký Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đọc quyết định trụ trì chùa Vạn Thành cho Đại Đức Thích Hoằng Hiền. TT. Thích Thiện Năng Phó Ban Thường trực Ban BTS.GHPGVN tỉnh Đồng Tháp trao quyết định đến tân trụ trì .

Đại Đức Thích Hoằng Hiền tân trụ trì đối trước Chư tôn đức Thường trực BTS.GHPGVN tỉnh Đồng Tháp thọ nhận nhiệm vụ làm tốt Phật sự tại tự viện và luôn thực hiện đúng Hiến chương, Nội quy Ban tăng sự TW và Luật pháp nhà nước, thực hiện nếp sống từ thiện cho nhân dân nghẹo tại địa phương.

Thượng Tọa Thích Thiện Năng thay lời Ban chứng minh đạo từ sách tấn đến tân trụ trì chùa Vạn Thành, trách nhiệm người trụ trì phải là người đứng đầu cơ sở phải có trách nhiệm điều hành các công tác Phật sự tại tự viện.

Nhân dịp này, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, các cơ quan ban ngành, tập thể và cá nhân tặng nhiều quà đến tân trụ trì.

* Chùa Vạn Thành trước đó do Cố Thượng Tọa Thích Hoằng Chí trụ trì đã viên tịch, cũng nhân buổi lễ nay TT. Thích Hoằng Tri đại diện Tổ Đình Vạn Đức (Tp. HCM) và Chư Tăng Ni Phật tử đã cung thỉnh linh cốt Cố TT. Thích Hoằng Chí từ chùa Vạn Đức về  nhập bảo tháp tại khuôn viên chùa Vạn Thành (huyện Lấp Vò).

_MG_3485 (Copy) _MG_3487 (Copy) _MG_3491 (Copy) _MG_3492 (Copy) _MG_3493 (Copy) _MG_3495 (Copy) _MG_3496 (Copy) _MG_3497 (Copy) _MG_3498 (Copy)_MG_3500 (Copy) _MG_3501 (Copy) _MG_3502 (Copy) _MG_3507 (Copy) _MG_3508 (Copy) _MG_3511 (Copy) _MG_3512 (Copy) _MG_3513 (Copy) _MG_3514 (Copy) _MG_3516 (Copy) _MG_3519 (Copy) _MG_3522 (Copy) _MG_3525 (Copy)

Tuệ Nghiêm