.
.

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, Ngày thứ hai


Sáng nay, 22/11 (5-10-Đinh Dậu), ngày thứ hai Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII với chủ đề “Trí tuệ – Kỷ cương – Hội nhập – Phát triển” đã được trọng thể tổ chức tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội).


Mở đầu phiên làm việc, Đại hội tiếp tục nghe 6 bản tham luận của các Đại biểu thuộc đơn vị: Bến Tre, Học viện PGVN, Hội Phật tử Cộng hòa Séc, Nam tông Khmer, Phật giáo Đắc Lắc.

Tiếp đó, TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký HĐTS đọc bản Hiến chương Tu chỉnh lần thứ VI. Tiếp theo, HT.Thích Thiện Nhơn lấy ý kiến Đại biểu để Toàn thể Đại hộithông qua bản Hiến chương này.

Tại Đại hội, HT.Thích Thiện Pháp đã đọc danh sách tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư. Cử hành nghi thức tấn phong do HT.Thích Trí Quảng phó Pháp Chủ thực hiện. Danh sách gồm : 210 vị Hòa thượng, 497 vị Thượng tọa, 262 vị Ni trưởng và 895 vị Ni sư.

Thay mặt GHPGVN, HT.Thích Giác Toàn đã đọc thư gửi Chủ tịch nước về Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII. TT.Thích Thanh Quyết đọc thư Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN gửi Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước của Đại hội VIII Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

DSC_4890_415816729

Ban Chứng Minh và Chủ tọa tiếp tục chủ trì Đại hội

DSC_4809_486459222

Toàn cảnh Hội trường ngày làm việc thứ 2

DSC_4811_764423186DSC_4850_620873556

HT.Thích Gia Quang thay mặt Chủ tọa đoàn điều hành phiên làm việc sáng nay.

DSC_4822_778740604

ĐB Bến Tre – Những giải pháp quản lý Tăng Ni

DSC_4827_408555411

Hội Phật tử Công Hòa Séc – Đẩy mạnh quan tâm cộng đồng Phật tử hải ngoại

DSC_4840_489274380

ĐB Nam Định – Giới trẻ tiếp nhận Phật pháp trong thời đại mới

DSC_4844_515827670

Phật giáo Nam tông Khmer – Giáo dục và đào tạo trong Phật giáo Nam tông Khmer

DSC_4847_747122503

ĐB Đắc Lắc – Thể hiện nâng cao hiệu quả Phật giáo Tây Nguyên

DSC_4887_973691120DSC_4874_518064969

HT.Thích Thiện Pháp tiếp tục điều hành Đại hội

DSC_4826_182623213DSC_4834_319803968

Chư tôn đức Đại biểu các tỉnh thành

DSC_4835_445345070DSC_4842_989834563DSC_4856_267630311DSC_4857_886362268

TT.Thích Quảng Hà tiếp tục điều hành Đại hội

DSC_4861_639682496

TT.Thích Thiện Thống thông qua Hiến chương của Giáo hội được điều chỉnh

DSC_4437_953054993

Hòa thượng Chủ tịch lấy biểu quyết vể bản Hiến Chương được chỉnh sửa

DSC_4867_925225114

Đại biểu nhất trí thông qua Hiến Chương

DSC_4868_917659669

Hòa thượng Trưởng Ban Tăng Sự thông qua quyết định tấn phong giáo phẩm trong nhiệm kỳ VIII

DSC_4871_759375323

HT.Thích Huệ Thông đọc danh sách Chư tôn đức tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Thượng Tọa

DSC_4873_358293999

TT.Thích Quang Thạnh đọc danh sách Chư tôn đức tấn phong giáo phẩm Ni trưởng, Ni Sư

DSC_4876_315785935

Hòa thượng Phó Pháp Chủ Thích Trí Quảng cử hành nghi thức Tấn phong giáo phẩm

DSC_4878_656436209

HT.Thích Giác Toàn đọc thư Đại hội gởi đến Chủ Tịch Nước

DSC_4893_166727964

TT.Thích Thanh Quyết đọc thư của Chủ tịch HĐTS gởi đến Tăng Ni Phật tử trong và ngoài nước

Hoàng Tuấn, Đăng Huy, Phúc Thông