.
.

Đà Nẵng: Lễ húy nhật Cố Hòa thượng Thích Giác Viên


Sáng 26/11/2017 (9/10 Đinh Dậu), tại chùa Pháp Lâm (574 Ông Ích Khiêm, TP.Đà Nẵng), BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng và môn đồ pháp quyến đã thành tâm tổ chức lễ húy nhật Cố HT.Thích Giác Viên, nguyên Thành viên HĐCM, UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Pháp Lâm, khai sơn tịnh thất Giác Hoàng Viên.


Lễ húy nhật Cố Hòa thượng Thích Giác Viên

Hòa thượng Thích Như Thọ – Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN Tp Đà Nẵng; HT. Thích Từ Tánh – UV HĐTS GHPGVN, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban GDTN GHPGVN Tp Đà Nẵng; HT. Thích Trí Viên – Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN Tp Đà Nẵng; HT. Thích Huệ Thông – UVTT BTS GHPGVN Tp Đà Nẵng cùng Chư Đại đức Tăng Ni BTS GHPGVN Tp Đà Nẵng; Chư Đại đức Tăng Ni trên địa bàn Tp đã quang lâm chứng minh và tham dự lễ húy nhật.
Cố Hòa thượng Thích Giác Viên họ Nguyễn, thế danh Nguyễn Đạt, pháp danh Nguyên Nhuận, pháp tự Giác Viên, pháp hiệu Long Hoa, đời thứ 44 dòng Thiền Lâm Tế Liễu Quán. Hòa Thượng thọ sanh năm Canh Ngọ (1930), trong một gia đình thâm tín Phật pháp tại làng Truồi, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Năm 12 tuổi được sự ái hộ của song thân, ngài phát tâm xuất gia cầu đạo với Đại lão HT.Thích Mật Hiển, trú trì chùa Trúc Lâm – trực thuộc tổ đình Tây Thiên, tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Sau một thời gian tu học, Hòa thượng tiếp tục cầu pháp với Đại lão HT.Thích Thiện Siêu tại chùa Từ Đàm và được ban pháp tự là Giác Viên. Tại đây, ngài chuyên tâm tu học trau dồi giới đức dưới sự giáo dưỡng của Hòa thượng y chỉ sư.
Năm 1966, ngài được Hòa thượng y chỉ sư giới thiệu vào Đà Nẵng tu học tại chùa Báo Ân. Năm 1968, nhân duyên hội đủ, được thọ Cụ túc giới tại Đại Giới đàn Phật học viện Hải Đức – Nha Trang và được ban pháp hiệu là Long Hoa.

Ngày 10-10-Nhâm Thìn (23-11-2012), vào lúc 9g20,Hòa thượng đã thâu thần viên tịch, để lại biết bao niềm kính tiếc cho đồ chúng. Với 83 tuổi đời, 44 tuổi đạo, Hòa thượng đã một đời hiến mình cho đạo pháp và dân tộc.
kyonGV17 (1)
kyonGV17 (1)
kyonGV17 (1)
kyonGV17 (1)
kyonGV17 (1)
kyonGV17 (1)
kyonGV17 (1)
kyonGV17 (1)
kyonGV17 (1)
kyonGV17 (1)
kyonGV17 (1)
kyonGV17 (1)
kyonGV17 (1)
kyonGV17 (1)
kyonGV17 (1)
kyonGV17 (1)
kyonGV17 (1)
kyonGV17 (1)
kyonGV17 (1)

Nguyên Hà (Ban TTTT PG Đà Nẵng)