.
.

Chùm ảnh: Cung nghinh Giác linh Trưởng lão HT. Thích Đức Phương tham yết Phật, Tổ


Sáng ngày 07/7/2018 (24.5 Mậu Tuất), Ban Tổ chức tang lễ cùng Môn đồ pháp quyến đã cung nghinh Giác linh Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế tham yết Phật, Tổ và thăm Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế.

Trong không khí trang nghiêm tại Giác linh đường chùa Lam Sơn, nơi tôn trí kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng; Hòa thượng Thích Huệ Ấn, Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Sám chủ Tang lễ đã niệm hương và cử hành Nghi lễ.

Đoàn cung nghinh đã cung thỉnh Giác linh Đức Trưởng lão Hòa thượng hướng ra cổng Tam quan đến tham yết Phật, Tổ tại Tổ đình Từ Hiếu. Dẫn đầu đoàn cung nghinh là Khánh lệnh, Lư trầm và 2 bình hoa, Đoàn Dâng hoa, đoàn Bê tích Pháp hiệu, Hòa thượng Đệ nhất Chấp lệnh, Đạo tràng trong Ban Kinh sư, Hòa thượng Sám chủ, Hòa thượng Đệ Nhị Chấp lệnh, Ban Lễ nhạc, Bát hương. Long vị, di ảnh, Môn đồ pháp quyến, môn đồ thế quyến và thiện tín Phật tử.

Đoàn xe cung nghinh Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng bắt đầu từ cổng Tam quan chùa Lam Sơn thẳng đường Điện Biên Phủ, rẽ phải đường Lê Ngô Cát và về Tổ đình Từ Hiếu, là nơi cố Trưởng lão Hòa thượng đảm nhiệm chức vị Trưởng Môn phái Tổ đình.

Sau khi tham yết Phật, Tổ tại Tổ đình Từ Hiếu, Ban Tổ chức tang lễ đã cung nghinh Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng về Tổ đình Báo Quốc yết Phật Tổ. Tổ đình Báo Quốc là nơi Trưởng lão Hòa thượng phát nguyện xuất gia đồng chơn nhập đạo, thọ Tam quy Ngũ giới và theo hầu Bổn sư thượng Tâm hạ Như hiệu Trí Thủ.

Từ Tổ đình Báo Quốc, Ban Tổ chức tang lễ đã cung nghinh Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng đảnh lễ tại Tổ đình Từ Đàm. Đoàn cung nghinh trang nghiêm tiến vào cổng Tam quan, chư tôn thiền đức Tăng Ni, Đoàn dâng hoa và quý Phật tử thành tâm cung đón đưa giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng vào Bảo điện Tổ đình Từ Đàm đảnh lễ Tam Bảo.

Tiếp đến, Ban Tổ chức tang lễ đã cung nghinh Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng thăm Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế, nơi Hòa thượng đã đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh suốt 4 nhiệm kỳ từ 1995-2017. Tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã thành tâm dâng lục cúng (hoa, trầm, đèn, trà, quả, nhạc) lên Giác linh Đức Trưởng lão Hòa thượng.

Trên suốt lộ trình tham yết Phât, Tổ; nhiều chùa, Niệm Phật đường cùng đạo hữu Phật tử đã thiết lập hương án, đồng chấp tay thành kính cầu nguyện hướng vọng về Đức Trưởng lão Hòa thượng với niềm kính tiếc vô hạn.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Cung thỉnh chư Tôn đức cử hành nghi lễ

HT. Thích Huệ Ấn niệm hương bạch Phật, cử hành buổi lễ

Cung nghinh Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng tham yết Phật, Tổ

Trước cổng Tam quan chùa Lam Sơn

Tham yết Phật, Tổ tại Tổ đình Từ Hiếu

Cung nghinh Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng về Tổ đình Báo Quốc

HT. Thích Huệ Ấn cử hành nghi lễ

HT. Thích Giác Đạo – Công văn Tang lễ tuyên sớ cầu nguyện

Cung nghinh Giác linh cố Hòa thượng về Tổ đình Từ Đàm

Tham yết Phật, Tổ tại Tổ đình Từ Đàm

Cung nghinh Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng tham lễ cố Trưởng lão HT. Thích Thiện Siêu

Cung nghinh Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng thăm Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế

HT. Thích Đức Thanh – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh dâng lời tác bạch, tưởng niệm

Chư Tôn thiền đức dâng lục cúng lên cố Trưởng lão Hòa thượng

Đoàn cung nghinh trở về chùa Lam Sơn

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế