.
.

Cà Mau BTS Thành Phố mở ra phiên họp hiệp thương nhân sự lần thứ 3 Đại Hội Đại Biểu BTS nhiệm kỳ 2016 – 2021


Quang lâm tham dự buổi họp có TT.Thích Phước Lợi – Phó BTS GHPGVN Tỉnh Cà Mau – Trưởng BTS GHPGVN T.phố Cà Mau; chư tôn đức tăng ni thành viên BTS; trụ trì các tự viện và quý phật tử đại diện các cơ sở trong toàn T.phố.
TT Thích Phước Lợi phát biểu khai mạc

TT.Thích Phước Lợi, chủ trì phiên họp phát biểu khai mạc cho biết, trong thời gian tới, tập trung thực hiện một số Phật sự trọng tâm của quý I và quý II năm 2016; đặc biệt là chuẩn bị kế hoạch tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2560 – DL. 2016 và Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện, thành phố Cà Mau nhiệm kỳ 2016-2021.
Tại phiên họp, ĐĐ.Thích Thông Minh, Chánh Thư ký BTS PG T.Phố Cà Mau, phổ biến văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 của BTS PG tỉnh.
Tại phiên họp, có nhiều ý kiến phát biểu đóng góp tích cực của các thành viên BTS, chư Tăng Ni trụ trì và quý Phật tử hộ trì các cơ sở Tự viện, liên quan đến công tác Phật sự sắp đến.
Sau gần 2 giờ trao đổi nhiệt huyết, cuối cùng các thành viên đã đi đến biểu quyết thống nhất thông qua danh sách nhân sự BTS PG T.Phố Cà Mau nhiệm kỳ mới gồm 26 thành viên. 
Được biết Đại hội Đại biểu GHPGVN cấp huyện, thành phố Cà Mau được tiến hành từ ngày 01/6/2016 đến ngày 30/9/2016. Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố chọn ngày thích hợp và đăng ký với Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau; có văn bản xin phép tổ chức với cơ quan nhà nước cấp huyện, Thành Phố.
Phiên họp được kết thúc vào lúc 16h cùng ngày trong niền hoan hỷ của mọi người.
ĐĐ Thích Thông Minh đọc Thông Tư hướng dẫn hướng dẫn Đại hội, cấp Huện, T.phố


 Quang cảnh buổi họp

DANH SÁCH NHÂN SỰ BTS GHPGVN THÀNH PHỐ CÀ MAU
NHIỆM KỲ 2016-2021
1. TT Thích Phước Lợi:   Trưởng Ban Trị sự
2. ĐĐ Thích Thông Minh:  Phó Trưởng Ban Thường trực  
3. Sư Cô Thích Nữ Diệu Giác:  Phó trưởng Ban chuyên trách 
4. Ni Sư Thích Nữ Diệu Liên:  Trưởng Ban giáo dục
5. ĐĐ Thích Thiện Phước:  Trưởng Ban kiểm soát
6. ĐĐ Thích Thiện Hữu:  Trưởng Ban văn hóa
7. ĐĐ Thích Trí Thành:  Chánh văn phòng kiêm phó ban thư ký
8. Sư Cô Thích Nữ Như Hà: Trưởng Ban hoằng pháp
9. ĐĐ Thích Giác Duyên:  Phó Ban hoằng pháp
10. Sư Cô Thích Nữ Phú Liên:  Trưởng Ban kinh tế tài chánh
11. Sư Cô Thích Nữ Diệu Quang:  Trưởng Ban Nghi Lễ 
12. Sư Cô Thích Nữ Huệ Hạnh:  Chánh Thư ký  
13. Sư Cô Thích Nữ Như Thanh:  Trưởng Ban TTTT kiêm phó chánh văn phòng – phó ban thư ký
14. Sư Cô Thích Nữ Thảo Liên: Trưởng Ban từ thiện xã hội
15. Cư Sĩ Diệu Hằng:  Phó Ban từ thiện xã hội
16. Sư Cô Thích Nữ Tâm Pháp:  Thủ quỹ
17. Cư Sĩ Giác Toàn:  Trưởng Ban hướng dẫn nam nữ Phật tử
18. Ni Sư Thích Nữ Anh Liên:  Ủy viên thường trực
19. Ni Sư Thích Nữ Hiền Liên:  Ủy viên
20. Sư Cô Thích Nữ Diệu Tâm:  Ủy viên 
21. Sư Cô Thích Nữ Huệ Thường:  Ủy viên
22. Cư Sĩ Diệu Phước:  Ủy viên
23. Cư Sĩ Ngọc Châu:  Ủy viên
24. Cư Sĩ Ngọc Cơ:  Ủy viên
25. Cư Sĩ Chí Tài:  Ủy viên
26. Cư Sĩ Mã Tú Loan:  Ủy viên


Như Thanh
– Ban TTTT PG Cà Mau