.
.

BTS GHPGVN TP.HCM thảo luận về việc quản trị Giáo sản


Thảo luận về việc quản trị giáo sản là một trong những nội dung nghị sự của BTS GHPGVN TP.HCM sáng nay, 26-2, tại phiên họp định kỳ hàng tuần diễn ra ở Việt Nam Quốc Tự.

BTN_0019.JPG
Phiên họp các thành viên chủ chốt của BTS GHGVN TP.HCM

Theo đó, phiên họp đầu năm của các thành viên chủ chốt BTS Phật giáo TP do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng ban chủ trì, đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Được biết, hiện có 3 cơ sở lớn là Việt Nam Quốc Tự (Q.10), chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) và Bát Bửu Phật Đài (H.Bình Chánh) do BTS Phật giáo TP trực tiếp quản lý về mọi mặt.

Theo sự chỉ đạo của HT.Thích Trí Quảng đã được BTS đồng thuận cao là 3 cơ sở tự viện này có cơ chế quản trị đặc biệt, vĩnh viễn là cơ sở thuộc về BTS trực tiếp điều hành với Ban Quản trị theo nhiệm kỳ của BTS, vị giáo phẩm đứng đầu BTS đương nhiệm sẽ là Trưởng ban Quản trị.

BTN_0009.JPG
HT.Thích Trí Quảng chủ trì

Mọi công việc liên quan đến nhân sự giúp việc, kiến thiết, tài chánh, bảo tồn và chương trình sinh hoạt thiền môn và tín ngưỡng đều phải thông qua Ban Thường trực BTS.

Trong phiên họp sáng nay, chư tôn đức đã thảo luận và thống nhất về một số nội dung liên quan tới khóa huân tu tập trung của chư tôn đức thành viên BTS, các ban ngành chuyên môn trực thuộc BTS TP, Thường trực BTS 24 quận, huyện, dự kiến diễn ra tuần đầu tháng 3 âm lịch.

Khóa bồi dưỡng trụ trì 2018, tập huấn công tác hành chánh của Giáo hội TP, Đại giới đàn tôn hiệu Trí Tịnh, vấn đề nội trú cho Tăng Ni hệ trung và cao đẳng cũng đã được chư tôn đức thảo luận, biểu quyết một số nội dung quan trọng để hoạt động Phật sự khóa IX được triển khai một cách thuận lợi và tốt đẹp.

Dưới đây là những hình ảnh về phiên họp:

BTN_0006.JPG

BTN_0007.JPG

BTN_0023a.jpg

BTN_0030.JPG

BTN_0032.JPG

BTN_0011.JPG

BTN_0038.JPG

BTN_0025.JPG

D.Nghiêm – B.Toàn