.
.

Angela Phương Trinh tham gia cúng dường trường hạ Học viện PGVN


Ngày 11/8 (nhằm ngày 1/7 Âm Lịch), Angela Phương Trinh đại diện gia đình đến tham gia đại lễ cúng dường trường hạ tại HVPGVN TP.HCM.

Trường hạ HVPGVN TP.HCM (cơ sở II tại huyện Bình Chánh) hiện có gần 800 hành giả gồm chư tôn đức Tăng Ni trong Ban điều hành Học viện và các học viên là Tăng Ni sinh hai khóa XI và XII đang tu tập.

Về phía đoàn Phật tử đến cúng dường, không chỉ riêng Angela Phương Trinh còn có gia đình của lực sỹ Lý Đức và các Phật tử trong Đạo tràng Đại Bi Lam Hiền, Nhóm Thiện Trí Thức và một số Phật tử đến từ Sài Gòn và Đà Nẵng. Và phía doanh nghiệp có: Công ty Du lịch văn hóa Suối Tiên, Công ty Thú nhồi bông Thành Đạt, Tổ in ấn GHPGVN TP.HCM.

Đặc biệt, trong đoàn Phật tử đến cúng dường lễ trai tăng này còn có gần 200 em thiếu niên, nhi đồng trong số hơn 300 “Bé Học Phật” đang theo học tại Tu Viện Như Giác cũng tháp tùng đến cúng dường.

Trong Phật giáo, đây là một việc làm vô cùng cao quý và đem lại phước báu lớn cho cả những người thân thuộc hiện đang còn sống cũng như đã mất. Việc làm này thể hiện tinh thần phụng sự và báo đáp hồng ân Tam bảo, hộ trì chánh pháp.

Đoàn Phật tử đã thành tâm dâng cúng tịnh tài, tịnh vật lên Chư tôn đức Tăng Ni trong buổi lễ cúng dường trai tăng nhân mùa an cư kiết hạ trong niềm hoan hỷ và hạnh phúc.

Tin, ảnh: Tâm Anh