.
.

Phước ai nhiều hơn?


HỎI: Trong hai hạng người làm việc thiện, ngưi lao đng chân chính đem số tiền ít ỏi của mình bốthí, làm điu phước thiện và ngưi làm ăn bất chính mang số tiền to lớn bố thí, làm điu phước thiện, vậy phước ai nhiều hơn?

(DIỆU NGA, Trần Hưng Đạo, Q.5, TP.HCM)

lamphuoc.jpg
Theo quan điểm Phật giáo, vật phẩm hay tiền bạc đem bố thí, làm từ thiện phải thanh tịnh – Ảnh minh họa

ĐÁPBạn Diệu Nga thân mến!

Theo quan điểm Phật giáo, vật phẩm hay tiền bạc đem bố thí, làm từ thiện phải thanh tịnh (do làm ăn chân chính) mới mang lại phước báo. Ngoài vật bố thí còn có tâm bố thí, nếu tâm thành kính và thanh tịnh thì dẫu vật bố thí đơn sơ vẫn thành tựu phước báo vô lượng.

Người làm ăn bất chính do tâm và vật bố thí đều không thanh tịnh nên phước báo tạo ra không nhiều. Tuy vậy, người làm ăn bất chính mà biết bố thí thì vẫn có phước hơn những người làm ăn bất chính mà không bố thí.

Tùy theo tương quan tội-phước nơi mỗi người, nếu phần phước cao hơn phần tội mới hy vọng thiết lập được đời sống hạnh phúc, an vui.

Chúc các bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
([email protected])