.
.

Người hành thiện, phúc tuy chưa tới, nhưng hoạ đã tránh xa


Quãng đời sau của kiếp người, sống thật thản nhiên, không cầu phúc báo sâu chừng nào, chỉ mong chẳng hổ thẹn với lương tâm. Người lương thiện, dẫu nghèo cũng không hãm hại bạn đang lâm nạn. Người thiện lương, dẫu giàu cũng không quên một giọt ân tình.

Thiện lương là thứ cảm xúc có sức mạnh nhất ẩn chứa trong nhân tính con người. Dẫu gian nan thế nào thì thiện lương vẫn là một sự lựa chọn. Có lẽ một ngày nào đó bạn sẽ minh bạch rằng thiện lương khó hơn thông minh rất nhiều. Bởi lẽ thông minh chỉ một dạng trời phú, nhưng thiện lương lại là sự lựa chọn.

Quãng đời sau của kiếp người, sống thật thản nhiên, không cầu phúc báo sâu chừng nào, chỉ mong chẳng hổ thẹn với lương tâm. Người lương thiện, dẫu nghèo cũng không hãm hại bạn đang lâm nạn. Người thiện lương, dẫu giàu cũng không quên một giọt ân tình.

Không bàn luận người vì giàu nghèo, sang hèn, bởi lẽ ghét nghèo, yêu giàu là kẻ hẹp hòi chỉ thấy quyền thế lợi lộc trước mắt. Không phán xét người vì dung mạo đẹp xấu, bởi lẽ yêu ghét vì dáng hình là tâm của kẻ tiểu nhân.

Người lương thiện làm người, cả đời tâm an. Hành thiện với người đường đời thênh thang, hành ác với người tiền đồ gian nan. Thường ôm thiện niệm cảm nhận cái thiện của thế gian, lấy khoan dung làm gốc, cảm hoá lòng người.

Người lương thiện dùng tâm đối đãi với tâm, dùng sự chân thành đối đãi với tấm lòng thành, dùng đức dày mà nuôi dưỡng vạn vật.

Người hành thiện, phúc tuy chưa tới, nhưng hoạ đã tránh xa. Kẻ hành ác, hoạ tuy chưa tới, nhưng phúc đã rời xa. Tích đức không cần ai thấy, hành thiện tự có trời biết.

Tư thái của bạn quyết định thái độ của người khác với bạn. Tâm thái của bạn quyết định những gì cuộc sống đáp lại bạn.

Người lương thiện, lòng như núi cao biển cả, tri ân mong báo đáp, tâm an cả một đời

Có câu “Bụng tể tướng có thể chèo thuyền”, ý là người ở ngôi cao cần có lòng bao dung độ lượng. Nhưng sống trên đời, chẳng phải bụng tể tướng cũng có thể căng buồm ra khơi. Hành sự đường hoàng, tâm lỗi lạc, thanh bạch làm người, tồn thiện lương.

Ân một hạt cơm cũng mong báo, ân một giọt nước chẳng quên tình. Bạc tình bạc nghĩa chẳng phải nguyện của ta, lời phỉ báng cũng chẳng thể động tới cái tâm này. Không quên người tốt, chẳng chiều kẻ ác, phân rõ trung thành, gian trá, ân oán rạch ròi. Đừng đối nhân xử thế bằng sự giả dối, tính toán cả đời, mà lỡ đi sinh mệnh.

Sống trong thực tại nhưng chúng ta vẫn cần có một trái tim lý tưởng. Tiền đồ chậm tiến nhưng ta vẫn cần có niềm đam mê cháy bỏng.

Chúng ta nguyện cho đi sự thiện lương mà không hỏi trước hành trình. Chúng ta hy vọng tặng người hoa hồng, để hương thơm toả khắp. Lương thiện là kim chỉ nam của mỗi người, có thể giúp chúng ta nhìn thấu nội tâm mình, vĩnh viễn chẳng khi nào lầm đường lạc lối…

Minh Nguyệt