.
.

Có tạo mà không dựng


HỎI: Theo giáo lý đạo Phật, vũ trụ này là do nhân duyên mà sinh, không do ai tạo dựng nên (không có đấng sáng thế). Tuy nhiên, một số người tu theo tông Tịnh độ nói Phật A Di Đà tạo dựng nên thế giới Cực lạc. Như vậy lời nói ấy có mâu thuẫn với giáo lý chung của đạo Phật?

(NGỌC LINH, [email protected])

buc-tranh-theu-mo-ta-coi-tay-phuong-cuc-lac.jpg
Bức tranh thêu mô tả cõi Tây phương Cực lạc

ĐÁP:

Bạn Ngọc Linh thân mến!

Thiết nghĩ, có người ‘nói Phật A Di Đà tạo dựng nên thế giới Cực lạc’ là một cách diễn đạt khá vụng, dễ gây hiểu lầm về chánh báo và y báo của Đức Phật A Di Đà. Trong quá khứ Ngài đã phát và hành 48 đại nguyện chính là chánh báo, nhờ chánh báo thanh tịnh trang nghiêm của Phật A Di Đà và Thánh chúng nên thành tựu y báo Cực lạc thù thắng vô lượng công đức.

Nhân quả luôn rõ ràng, chánh báo thế nào thì y báo như thế nấy. Thành ra, vũ trụ vạn hữu, kể cả Cực lạc xét ở phương diện ‘Phương tiện Thánh cư độ’ cũng không ngoài nhân-duyên-quả. Nên thay vì nói Phật A Di Đà ‘tạo dựng’ thế giới Cực lạc cần nói Tây phương Cực lạc là y báo của Ngài.

Chúc các bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
([email protected])