.
.

Âm siêu – dương thái


HỎI: Một người chỉ có tín ngưng đạo Phật, chủ yếu là tu phước mà không có tu huệ. Khi người ấy qua đời, việc khai thị và hộ niệm lúc cận tử, việc cầu siêu trong tang lễ cũng như bảy tuần thất có giúp ích được gì cho đương sự?

(TIẾU KHANG, [email protected])

cantu.jpg
Cận tử an lành – Tranh PGNN

ĐÁP: Bạn Tiếu Khang thân mến!

Chủ trương của đạo Phật là phước huệ song tu nhưng thực tế thì tùy nhân duyên và hoàn cảnh của mỗi người mà tu tập phước huệ khác nhau. Sự tu học của Phật tử hiện nay đa phần là tin sâu Tam bảo, sống đạo đức, làm các điều phước thiện lợi đạo ích đời. Dĩ nhiên, người Phật tử nào tu tập đầy đủ phước huệ thì rất tốt, còn chỉ tu phước mà chưa tu huệ thì cũng đáng quý trọng.

Khi một Phật tử qua đời, việc khai thị và hộ niệm lúc cận tử, việc cầu siêu trong tang lễ cũng như bảy tuần thất rất cần cho người chết cũng như thân nhân gia quyến. Trong đó, việc khai thị và hộ niệm lúc cận tử đóng vai trò quan trọng, có thể trợ duyên tích cực cho người chết thành tựu cận tử nghiệp thiện để tái sinh vào cõi lành. Cầu siêu trong tang lễ và bảy tuần thất cũng vậy, góp phần trợ duyên cho người chết nghe kinh, tu tập chuyển nghiệp mà siêu sinh. Đồng thời thân nhân vì thương cha kính mẹ (người chết nói chung) mà phát nguyện tu tập, tạo phước để hồi hướng nguyện cầu âm siêu – dương thái.

Nếu hội đủ duyên lành, trên được Phật lực gia hộ, chư Tăng nhất tâm tụng niệm, dưới gia quyến thành tâm cầu nguyện, đặc biệt là hương linh tỉnh thức, buông bỏ tham ái và chấp thủ ắt sẽ siêu sinh tịnh cảnh. Vì thế, việc cầu siêu đúng pháp là một Phật sự quan trọng, có ý nghĩa âm siêu – dương thái, rất cần thiết cho người chết và cả người sống.

Chúc các bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
([email protected])