.
.

Pakistan: Phát Hiện Tiền Xu 2000 Năm Ở Di Tích Phật Giáo Takht-e-Bhai


Hôm thứ sáu, ngày 04/05/2018, các nguồn tin chính thức cho biết, chính phủ Pakistan trong quá trình khai quật và bảo tồn tại tàn tích Phật giáo 2000 năm ở khu vực di tích lịch sử Takht-e-Bhai đã phát hiện nhiều tiền xu có niên đại thế kỉ 1 sau công nguyên.


May-18-B08-H01

Di tích Phật giáo cổ Takht-e-Bhai.

Phát biểu trong một bản tin vắn hôm thứ sáu, Ban giám đốc của sở Nghiên cứu Khảo cổ và Bảo tàng Khyber-Pakhtunkhwa, ông Nawazuddin, cho biết cho đến nay sở này đã hoàn thành 20-25% công việc ở khu vực B của di tích nói trên.

Ông Nawazuddin cho biết thêm công tác khai quật và bảo tồn được tiến hành kết hợp với Tổ chức hỗ trợ nhân đạo (HAFO) ở Takht-e-Bhai, một di tích Phật giáo cổ được công nhận di sản thế giới UNESCO vào năm 1980.

Đại diện sở Nghiên cứu Khảo cổ và Bảo tàng Khyber-Pakhtunkhwa cho biết dự án này được khởi động vào ngày 01/07/2017 và hy vọng kết thúc vào cuối năm nay.

Dự án gồm nhiều hạng mục khác nhau như bảo tồn, khai quật và nâng cao nhật thức trong cộng đồng. Dự án này cũng đào tạo các sinh viên khảo cổ học bằng các kỹ thuật khảo cổ hiện đại.

Các đồng tiền xu được phát hiện trong khu vực dự án thuộc triều đại của hoàng đế Gondophares vào thế kỉ thứ nhất sau công nguyên.

Văn minh Phật giáo là một trong những nền văn minh quan trọng ở các khu vực xung quanh Takht-e-Bhai. Khu vực này là cánh cửa đi vào thế giới cổ đại và vô cùng quan trọng với nhiều mục đích nghiên cứu khác nhau.

Dân Nguyễn (Dịch từ The Express Tribune)