.
.

Ảnh: Chùa Cù Đàm (Thanh Hải, Trung Quốc)


Bên dưới là bức ảnh chụp từ trên cao ChùaCù Đàm (瞿昙寺) ở thị trấn Cù Đàm, thành phố Hải Đông, tỉnh Thanh Hải (phía tây bắc Trung Quốc).

June-17-B29-H01

Chùa Cù Đàm thuộc Phật giáo Tây Tạng, được xây dựng từ thời Minh (1368-1644).

June-17-B29-H02

Các du khách tham quan Chùa Cù Đàm hôm 24/6/2017 vừa qua.

June-17-B29-H03

Chùa Cù Đàm nhìn từ trên cao.

June-17-B29-H04

Chùa Cù Đàm thuộc Phật giáo Tây Tạng, được xây dựng từ thời Minh (1368-1644).

June-17-B29-H05

Kiến trúc Chùa Cù Đàm.

June-17-B29-H06

Các du khách chiêm ngưỡng các bức bích họa tại Chùa Cù Đàm hôm 24/6/2017 vừa qua.

June-17-B29-H07

Các du khách chiêm ngưỡng các bức bích họa tại Chùa Cù Đàm hôm 24/6/2017 vừa qua.

June-17-B29-H08

Bức ảnh được chụp hôm 24/6/2017 cảnh nội viện Chùa Cù Đàm.

June-17-B29-H09

Bức ảnh được chụp hôm 24/6/2017 một bức tranh tường trong Chùa Cù Đàm.

Dân Nguyễn (Dịch từ People’s Daily Online)